To, co grupy robocze lubią najbardziej

W przypadku drukarek laserowych już dawno przestała liczyć się tylko prędkość, rozdzielczość i jakość druku. Ważne są: elastyczność rozbudowy, zaawansowane funkcje druku i możliwość diagnozowania stanu drukarki w środowisku sieciowym. To wszystko oferują najnowsze drukarki Lexmarka.


W przypadku drukarek laserowych już dawno przestała liczyć się tylko prędkość, rozdzielczość i jakość druku. Ważne są: elastyczność rozbudowy, zaawansowane funkcje druku i możliwość diagnozowania stanu drukarki w środowisku sieciowym. To wszystko oferują najnowsze drukarki Lexmarka.

Zaprezentowane przez Lexmarka drukarki odpowiadają wymaganiom pracy grupowej. Do standardowych funkcji zaprezentowanych urządzeń należą: wstrzymywanie wydruku, które umożliwia wydruk poufnych informacji po wpisaniu kodu na panelu drukarki, drukowanie kilku stron na jednym arkuszu, druk dwustronny, czy wreszcie regulacja poziomu zaczernienia. Do każdej drukarki jest też dokładane oprogramowanie MarkVision służące do diagnozowania stanu drukarki w sieci. Oprogramowanie pozwala na definiowanie grup drukarek i zdarzeń, po wystąpieniu których zawiadamiany jest administrator. Administrator może do informacji o drukarce dołączać plany jej usytuowania, co jest bardzo pomocne w przypadku dużych firm, które korzystają z wielu drukarek.

Dla małych...

To, co grupy robocze lubią najbardziej
Najprostszy model: Optra M410, który kosztuje 3900 zł, przeznaczony jest dla małych grup roboczych. Drukarka może drukować 20000 stron w miesiącu. Zastosowany procesor RISC firmy Toshiba, o częstotliwości 74 MHz, pozwala uzyskać prędkość drukowania 12 str/min, przy czym pierwsza strona drukowana jest krócej niż 17 sekund. Maksymalna rozdzielczość druku rzeczywistego wynosi 600x 600 dpi, choć dostępny jest też tryb Image Quality (1200 dpi). Optra zawiera 4 MB RAM i pozwala rozbudować pamięć do 132 MB. Komunikacja z komputerem może odbywać się za pośrednictwem portu równoległego, USB lub poprzez sieć dostępną przez serwer wydruków montowany w porcie ISP (tylko w drukarce M410n). Drukarka emuluje język PostScript 3 i PCL6. W standardowym wyposażeniu znajduje się podajnik na 250 arkuszy i wielofunkcyjny podajnik na 100 arkuszy.

...i dla dużych

To, co grupy robocze lubią najbardziej
Dla większych grup użytkowników przeznaczono rodzinę drukarek serii T. Modele o nazwach zupełnie nie związanych z prędkością druku: Optra T610, T612, T614 i T616 drukują z prędkością 15, 20, 25 i 35 str./min. Różnią się też szacowaną wydajnością miesięczną (65, 100, 130 i 200 tys. str./miesiąc). Wszystkie modele drukują z maksymalną rzeczywistą rozdzielczością 1200 dpi (dostępny jest też tryb 1200 dpi Image Quality).

Każda drukarka emuluje język PostScript Level 3, PCL6 i PPDS. Najtańsza zawiera podajnik na 350 arkuszy, do którego można dodać 5 kolejnych, zwiększając liczbę przechowywanych kartek do 3350. W wersjach T612 i T614 drukarki mają podajniki na 600 kartek, przy czym do pierwszej można dołożyć pięć podajników, zwiększając liczbę kartek do 3600, zaś do drugiej Đ 6 (maksymalnie 4100 kartek). Najszybsza drukarka T616 zawiera standardowo pojemniki na 1100 kartek (maksymalnie 4100 kartek).

Wszystkie wymienione modele mają port równoległy, dodatkowo można je wyposażyć w karty sieciowe, port szeregowy, podczerwieni lub twardy dysk o dużej pojemności. Najtańsza drukarka z tej serii kosztuje 5200 zł, a najdroższa - w wersji sieciowej - 13300 zł.

Dla produktywnych

To, co grupy robocze lubią najbardziej
Lexmark Optra W810 przeznaczona jest do działów technicznych, finansowych i technologicznych. Drukarka drukuje w formacie A3, w rozdzielczości 600 dpi (1200 dpi w trybie Image Quality), z prędkością 35 str./min. Szacowana wydajność to 150000 stron miesięcznie. Pierwsza strona drukowana jest w czasie krótszym niż 9,5 sekundy. Drukarka wyposażona jest w 16 MB RAM, rozszerzalne do 384 MB. Można do niej również dołączyć twardy dysk o dużej pojemności, umożliwiający przechowywanie gotowych wydruków. Komunikacja z komputerem odbywa się poprzez port równoległy lub kartę sieciową (wersja 810n). Dodatkowo można zainstalować karty z portami USB, podczerwieni lub szeregowym.

Dwa podajniki papieru mieszczą 100 arkuszy A3, zaś uniwersalna szuflada A4 Đ dodatkowe 250 arkuszy. Do drukarki można dokupić szufladę na 500 arkuszy A3, 2500 arkuszy A4, moduł wykończeniowy automatycznie zszywający, układający, dziurkujący, wyrównujący dokumenty, odbiornik dziesięcioprzegrodowy czy duplekser. Model W810, w połączeniu z urządzeniem OptraImage, można przekształcić w kopiarkę lub faks. Najtańsza wersja kosztuje 13400 zł.

Instalacja drukarek nie wymagała specjalistycznej wiedzy, podobnie ich obsługa. Dołączone oprogramowanie zawierało interfejs w języku angielskim, jednak pod względem funkcjonalnym okazało się bardzo przydatne. Drukowane przez nas strony tekstowe charakteryzowały się wiernością odwzorowania szczegółów, jednolitą czernią, ostrością i wyraźnymi liniami. Czasy druku były dłuższe od deklarowanych przez producenta, za to pierwsza strona była drukowana w czasie zbliżonym do deklarowanego.

Oferta drukarek z podobnymi opcjami rozbudowy, z tym samym oprogramowaniem zarządzającym, powinna ucieszyć administratorów sieci w dużych firmach.