Top 20 freeware


Screenshot Pilot 1.43

Top 20 freeware

Screenshot Pilot, narzędzie z rozbudowanej kolekcji narzędzi firmy Two Pilots, rozwija się ostatnio bardzo szybko i w ciągu ostatnich miesięcy przeszło już niemal "pół generacji".

Program służy do przechwytywania rozmaitych fragmentów zawartości ekranu komputera - nie tylko prostych obszarów, jak prostokąt, pełny ekran, okno programu czy aktywny klient, ale i menu pod kursorem czy tzw. obiektu, jak np. pasek narzędzi, a nawet kilka elementów jednocześnie (Multiple). Może też wydobywać pliki graficzne z plików EXE i bibliotek DLL. W ostatnich wersjach m.in. dostosowano interfejs do wyglądu Office XP, dodano opcję daty i wybór głębi kolorów przy zapisie.

Informacjehttp://www.colorpilot.com

Rodzaj przechwytywanie ekranów

Express Scribe 4.01

Top 20 freeware

Program firmy NCH Swift Sound jest użytecznym narzędziem ułatwiającym przepisywanie nagranej rozmowy czy wywiadu albo komentarzy w aparacie cyfrowym.

Pozwala wczytać nagranie w formacie MP3 lub Wave, a także przenieść nagranie z magnetofonu za pomocą kabla (line-in). Express Scribe współpracuje bezpośrednio z edytorami tekstów - po uruchomieniu przejmuje klawisze funkcyjne klawiatury i pozwala zatrzymywać i wznawiać odtwarzanie, nie przeszkadzając w przepisywaniu tekstu. Szybkość i natężenie dźwięku można ustawić bezpośrednio w interfejsie programu. Możliwa jest też współpraca z urządzeniem zawierającym pedały nożne.

Informacjehttp://www.nch.com.au

Rodzaj program dźwiękowy

eNewsletter Manager 2.3

Top 20 freeware

eNewsletter Manager to program do tzw. mass-mailingu, czyli tworzenia wiadomości w formacie tekstowym lub HTML i wysyłania jej do wielu osób jednocześnie (w wersji darmowej do 100). Baza odbiorców może pochodzić z Outlooka lub dowolnego tekstowego pliku delimitowanego, który można wygenerować z arkusza czy bazy danych.

Wiadomość jest redagowana z użyciem rozmaitych elementów formatujących, przy czym możliwe jest użycie szablonów elementów bazy odbiorców, które są zamieniane w poszczególnych kopiach na nazwiska czy adresy pocztowe odbiorców. Istotną zaletą programu jest funkcja opt-in - opt-out, pozwalająca odbiorcom wypisywać się z bazy, co chroni ich prywatność.

Informacjehttp://www.e-undertown.com

Rodzaj program pocztowy

11View 3.0

Top 20 freeware

W wersji 3.0 ta szybka i efektywna przeglądarka grafik jest bezpłatna, niestety, ciągle tylko do użytku niekomercyjnego (najlepsze bezpłatne przeglądarki mają właśnie taki status). Wzbogaciła się jednak o wiele drobnych poprawek i uzupełnień, m.in. okno dialogowe filtrów, tryb Browser only (miniatury, bez nawigacji), progresywne ładowanie przydatne w wypadku bardzo dużych grafik i wolniejszego komputera, obsługa wielostronicowych plików TIFF, współpraca z Eksploratorem Windows metodą przeciągania (powoduje to od razu zmianę całego katalogu w panelu miniatur), wreszcie drobne usprawnienia w zarządzaniu ilustracjami.

Informacjehttp://11view.stratopoint.com

Rodzaj przeglądarka grafik

CSS Tab Designer 1.0

Top 20 freeware

CSS Tab Designer to program do automatycznego generowania graficznych pasków nawigacyjnych w dokumentach HTML. Obsługa sprowadza się do wstawienia nazw projektowanych stron i wybrania z listy gotowego tematu graficznego. Wynik można zapisać jako projekt i wyeksportować do postaci HTML. Co ciekawe, przyciski powstają na podstawie stylów CSS, a nie plików graficznych. W każdej chwili można też sprawdzić wynik w zewnętrznej przeglądarce.

Jedynym problemem jest obecnie niezgodność domyślnej strony kodowej (UTF) z faktyczną konwersją znaków, co wymaga przekonwertowania dokumentu w zewnętrznym programie. Miejmy nadzieję, że usterka ta zostanie poprawiona.

Informacjehttp://www.highdots.com

Rodzaj akcesorium webmasterskie

DoubleKiller 1.6.0.78

Top 20 freeware

DoubleKiller to narzędzie pozwalające poskromić rozgardiasz na dysku, na którym z czasem pojawia się mnóstwo zdublowanych plików. W opcjach można wyznaczyć kryteria przeszukiwania, przy czym za dublety mogą zostać uznane pliki o tych samych nazwach, rozmiarach, datach i sumach CRC, oczywiście w wybranych kombinacjach. Domyślnie wykluczone są pliki systemowe, a dodatkowo do kryteriów można włączyć atrybuty plików. Po wybraniu folderu program przystępuje do skanowania i wyświetla listę dubletów, które można usunąć z komputera - oczywiście wymaga to uważnej oceny, aby nie spowodować jakichś kłopotów. Program nie wymaga instalowania.

Informacjehttp://www.bigbangenterprises.de/en/

Rodzaj program narzędziowy

Chemix 3.20

Top 20 freeware

Bardzo efektowny optycznie i dopracowany w najdrobniejszych szczegółach program Rafała Toborka, przeznaczony dla uczniów i studentów, ma przede wszystkim walor edukacyjno-referencyjny. Jest to baza opisująca pierwiastki chemiczne, w podziale na dane techniczne i opis, z możliwością tworzenia własnych notatek. Program zawiera system odsyłaczowy i nawigacyjny oraz takie akcesoria, jak tablice i wzory chemiczne, słownik chemiczny, przelicznik jednostek. W najnowszej wersji zaktualizowano bazę pierwiastków, ponadto pojawiło się okno z reklamami (finansującymi funkcjonowanie serwera), zatem w zasadzie jest to już program typu adware.

Informacjehttp://www.tora.boo.pl

Rodzaj program edukacyjny

CatsCraddle 3

Top 20 freeware

Program Juliana Spencera jest przeznaczony dla webmasterów tłumaczących dokumenty WWW. Po wczytaniu dokumentu źródłowego program analizuje go i wydziela logiczne fragmenty tekstu, a także Informacje typu meta, jak tytuł, opis strony czy wyrazy kluczowe, oraz opisy grafik zamieszczonych w dokumencie. Praca polega na tłumaczeniu kolejnych fragmentów - w polu Tekst źródłowy widać oryginał, natomiast w pole Tekst docelowy jest wprowadzane tłumaczenie. Po zatwierdzeniu tłumaczenia klawiszem [Enter] program wczytuje następny fragment. Aplikacja pracuje obecnie w Windows 2000/XP i jest to wersja przystosowana do pracy w standardzie kodowania UTF-8.

Informacjehttp://www.stormdance.net

Rodzaj akcesorium webmasterskie