Top TSR

Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 13 listopada br. przedstawiony został ranking TOP TSR - najlepszych spółek na GPW pod względem całkowitej stopy zwrotu w latach 2002-2006. Jest to ranking opracowany wspólnie przez Szkołę Główną Handlową i CEO Magazyn Top Menedżerów.

Po raz pierwszy polskie rynki finansowe i inwestorzy dostają informację, która na świecie jest jednym z najpopularniejszych wskaźników oceny atrakcyjności spółki: TSR (Total Shareholder Return). Pokazuje ona stopę zwrotu osiąganą przez inwestorów w pewnym okresie z posiadanych akcji przedsiębiorstwa, uwzględniając nie tylko wzrost wartości akcji, ale też inne formy wzrostu wartości, jak dywidendy czy wykup akcji własnych.

Prezentacji wyników TOP TSR i wręczeniu statuetek przez Wiceprezesa GPW, Adama Maciejewskiego, towarzyszył panel dyskusyjny pod tytułem "Strategia budowania wartości firmy dla akcjonariuszy. Jak zostać spółką atrakcyjną dla inwestorów?"

Zwycięzcami rankingu TSR zostały spółki:

1. Stalprodukt S.A. (5077% - TSR razem w latach 2002-2006)

2. Alma Market S.A. (4874% - TSR razem w latach 2002-2006)

3. Boryszew S.A. (4830% - TSR razem w latach 2002-2006)

Liderzy TSR:

- W 2006 wygenerowali stopy zwrotu znacząco przewyższające wzrost całej giełdy, a pierwsze pięć spółek podniosło ponad pięciokrotnie wartość dla akcjonariuszy.

- Średniorocznie podwajali wartość dla akcjonariuszy.

- Rozwijali się 3-krotnie szybciej od największych spółek.

- Przeciętny TSR dla Liderów był ok. 2,5 krotnie wyższy niż dla wszystkich spółek objętych badaniem.

Więcej informacji na temat Panelu Dyskusyjnego "Strategia budowania wartości firmy dla akcjonariuszy. Jak zostać spółką atrakcyjną dla inwestorów?" na stronie:http://www.cxo.pl/konferencje/budowaniewartosci/

Ranking TSR 2002-2006

Ranking TSR 2002-2006