Total Commander pod kontrolą

Jeśli chcesz wiedzieć, jak dopasować najlepszymenedżer plików do własnych potrzeb, koniecznie przeczytaj nasz warsztat!

Jeśli chcesz wiedzieć, jak dopasować najlepszymenedżer plików do własnych potrzeb, koniecznie przeczytaj nasz warsztat!

Total Commander 6.51 to znakomity menedżer plików, umożliwiający przeglądanie zawartości dysków czy innych nośników w systemie Windows. Część z imponujących możliwości programu to wbudowana przeglądarka i edytor plików tekstowych, obsługa kilkunastu formatów kompresji (m.in. ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE) oraz zintegrowany klient FTP (wraz z obsługą HTTP Proxy). W naszym warsztacie podpowiadamy, jak go dostosować do własnych potrzeb oraz rozszerzyć jego możliwości za pomocą wtyczek.

Total Commander pod kontrolą

1. Podczas instalacji wybierz polską wersję językową interfejsu.

Total Commander pod kontrolą

2. Dopóki nie kupisz licencji, program będzie przypominał o tym przy każdym uruchomieniu.

Total Commander pod kontrolą

3. Okno głównych ustawień pozwala m.in. dodać wygodne skróty do wszystkich napędów.

Total Commander pod kontrolą

4. Kolejne okno konfiguracyjne do definiowania parametrów wyświetlania informacji o plikach.

Total Commander pod kontrolą

5. Nazwy katalogów i plików są prezentowanew formie listy. Układ kolumn możesz zmienić...

Total Commander pod kontrolą

6. ... w oknie Własne kolumny. Sam wybierasz, które parametry plików są ci potrzebne.

Instalacja programu jest prostą czynnością, podczas której należy zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, program domyślnie proponuje katalog C:\totalcmd. Aby nie robić bałaganu w głównym katalogu, warto zmienić katalog instalacji, np. na C:\programfiles\totalcmd, gdzie instaluje się większość aplikacji. Po drugie, należy wybrać język interfejsu. Domyślnie jest nim angielski, ale na liście (rysunek 1) znajduje się również polska wersja. Możesz także zaznaczyć opcję instalacji wszystkich wersji językowych i później je zmieniać.

Gdy po instalacji uruchomisz program, pojawi się okno powitalne (rysunek 2) z informacją o licencji. Total Commandera możesz używać bezpłatnie przez pierwszy miesiąc po instalacji, później trzeba kupić licencję, która kosztuje 110 zł (zajrzyj na stronę Centrum Rejestracji Oprogramowania:http://cro.skulski.pl ). Okno to będzie się pokazywać, dopóki tego nie zrobisz, i będziesz musiał za każdym razem nacisnąć przycisk z podanym numerem.

Po pierwszym uruchomieniu pojawi się również okno Konfiguracja (rysunek 3), umożliwiające zmianę wielu parametrów zebranych w grupy i uporządkowanych w formie drzewa. Jeśli chcesz, aby Total Commander wyświetlał na pasku narzędzi odnośniki do dysków komputera, zaznacz opcję Pokaż paski napędów, dodatkowo możesz zaznaczyć opcję Paski dwu napędów. Wtedy nad każdym panelem z plikami zostanie umieszczony oddzielny pasek napędów. Teraz możesz odznaczyć opcję Pokaż pasek wyboru napędów. Jest to rozwijane menu z listą napędów, spełniające identyczne zadanie, co pasek napędów, mniej wygodne, naszym zdaniem. Warto jeszcze przejść do gałęzi Wyświetlanie (rysunek 4), gdzie można włączyć opcję wyświetlania plików ukrytych lub systemowych. W tym celu zaznacz opcję Pokaż pliki ukryte/systemowe. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany i rozpocząć pracę z programem.

Total Commander pod kontrolą

7. Total Commander oferuje ponad 20 typów informacji o plikach.

Total Commander pod kontrolą

8. Pomiędzy standardowymi i własnymi układami kolumn możesz się szybko przełączać.

Total Commander pod kontrolą

9. Katalogi i pliki mogą być wyświetlane również w formie miniatur.

Total Commander pod kontrolą

10. Okno konfiguracji miniatur, w którym zmienisz m.in. ich rozmiar.

Total Commander pod kontrolą

11. Za pomocą wtyczek dodasz do programu nowe funkcje.

Total Commander pod kontrolą

12. W oknie instalacji wtyczki musisz wskazać lokalizację pliku z nowymi funkcjami.

Główne okno Total Commander jest podzielone na dwa niezależne panele (rysunek 5), które służą do przeglądania zawartości dysków, stacji dyskietek czy napędów CD/DVD. Panele podzielono na kolumny, standardowo: nazwa, rozszerzenie, wielkość, czas i atrybuty. Chcąc zmienić układ kolumn lub dodać nowe, kliknij nazwę dowolnej kolumny prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Konfiguruj własne kolumny. Teraz kliknij przycisk Nowa - pojawi się okno układu kolumn (rysunek 6). W pole Nazwa wpisz nazwę nowego układu kolumn. Każdy wiersz widoczny w tym oknie opisuje parametry jednej kolumny. Dwóch pierwszych wierszy: Nazwa i Roz. nie możesz usunąć. Użyj przycisku Dodaj kolumnę, następnie wypełnij puste pola odpowiadającymi ci parametrami nowej kolumny. W pole Podpis wpisz nagłówek kolumny, w kolejnych polach wprowadź domyślną szerokość kolumny i wyrównanie. Parametr Zawartość pola definiuje, jakie informacje będą wyświetlane w tej kolumnie. Użyj widocznego z prawej strony przycisku z symbolem +, następnie rozwiń menu tc (rysunek 7) i wybierz interesujący cię rodzaj danych. W naszym przykładzie jest to Ścieżka - w tej kolumnie będzie wyświetlana pełna ścieżka dostępu do pliku lub katalogu. W analogiczny sposób możesz dodać kolejne kolumny oraz całe ich układy, pamiętając o nadawaniu różnych nazw. Zwróć uwagę, że jeśli na liście parametrów nie ma interesujących cię pozycji, możesz je z reguły dodać przez instalację odpowiedniej wtyczki. Na koniec kliknij kolejno dwa przyciski OK. W jednym z paneli pojawi się nowy układ kolumn (rysunek 8). Aby wybrać inny z utworzonych układów kolumn, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek dowolnej kolumny (rysunek 8). W menu kontekstowym zobaczysz nazwy standardowych układów (Krótki, Pełny) oraz nazwy własnych układów, w naszym wypadku Mój_widok.

Standardowo Total Commander wyświetla nazwy katalogów i plików w formie listy. Jeśli chcesz, żeby każda pozycja była wyświetlana w formie miniaturki (rysunek 9), rozwiń menu Podgląd i zaznacz opcję Widok miniatur. Opcja ta umożliwia szybki pogląd plików graficznych, przyda się również osobom przyzwyczajonym do tego sposobu nawigacji po dysku. Rozmiar miniatur, a także wiele innych parametrów z nimi związanych zmienisz, przechodząc do Konfiguracja/Ustawienia główne/Miniatury (rysunek 10). W polach Rozmiar miniatury podajesz w pikselach wysokość i szerokość miniatur. W naszym wypadku domyślne rozmiary 96x96 okazały się za duże i zmieniliśmy je na 56x56 pikseli.

Gdy korzystasz z miniatur, układ kolumn przestaje być przydatny. Za to program może wyświetlać dodatkowe dane pod miniaturką każdżgo pliku. Sam decydujesz, jakie to będą informacje. W tym celu w oknie Miniatury (rysunek 10) kliknij przycisk Dodaj, następnie rozwiń menu tc, znane już z okna tworzenia własnego układu kolumn, i wybierz potrzebne parametry. Wiele przydatnych parametrów związanych z grafiką pojawi się po zainstalowaniu wtyczki Exif 1.45b.

Total Commander został wyposażony w system wtyczek, za pomocą których można rozszerzać możliwości programu o nowe funkcje, np. obsługę dodatkowych formatów plików. Omówimy instalację wtyczki do obsługi plików ISO (obrazy płyt). Aby zainstalować nową wtyczkę, przejdź do Konfiguracja/Ustawienia główne/Wtyczki (rysunek 11). Jeśli jeszcze nie masz potrzebnej wtyczki, kliknij przycisk Ściągnij. Otworzy się strona WWW producenta programu z listą dostępnych wtyczek. Odszukaj tę, której potrzebujesz. My pobraliśmy ISO 1.6.10. Rozpakuj pobrany plik, najlepiej do katalogu instalacyjnego Total Commander. Sprawdź rozszerzenie wtyczki. Nasza ma rozszerzenie WCX (są jeszcze rozszerzenia WFX, WLX i WDX). Powróć do okna z rysunku 11 i odszukaj pole, w którym widnieje rozszerzenie wtyczki. U nas jest to pole przy pierwszym od góry przycisku Konfiguruj, który należy nacisnąć. W nowym oknie (rysunek 12) musisz podać rozszerzenie plików, których obsługę chcesz dodać, oraz powiązać je z plikiem wtyczki. W tym celu najpierw wpisz rozszerzenie (my wpisaliśmy ISO) w pole widoczne w prawym górnym rogu okna. Następnie kliknij przycisk Nowy i odszukaj plik wtyczki. Kliknij przycisk Otwórz, a następnie przycisk OK, aby zatwierdzić dodanie nowej wtyczki. Od tej pory możesz przeglądać pliki ISO.

Choć większość wtyczek jest bezpłatna, za niektóre trzeba zapłacić, np. za ComplexCD, dodającą funkcje nagrywania płyt CD/DVD. W Internecie znajdziesz również gotowe pakiety wtyczek, ułatwiające dodawanie nowych funkcji, np. Total Commander POWER PACK 1.0 (http://www.softpedia.com ).