Transatlantyckie ocieplenie

Jak wynika z najnowszych badań fundacji German Marshall Fund of USA, mieszkańcy krajów europejskich, które były przeciwnikami wojny w Iraku, zaczynają wykazywać chęć poprawy stosunków z Ameryką.

Poprzednie badania opinii społeczeństw Starego Kontynentu były przeprowadzone przez fundację w czerwcu 2004 roku, od tego czasu akceptacja przywódczej roli USA w polityce międzynarodowej wzrosło we Francji o 8%, a w Niemczech o 3%.

40% ankietowanych Amerykanów uważa, że do poprawy stosunków transatlantyckich może się przyczynić wzmocnienie europejskich sił zbrojnych, a według 31% mogłoby to być poparcie Europy dla ustabilizowania sytuacji w Iraku.


Zobacz również