Tranzystory na przyszłe lata

Intel wraz z firmą QinetiQ opracował nową technologię tranzystorów, która ma szansę podtrzymać dynamikę rozwoju mikroprocesorów w kolejnej dekadzie.

Tranzystory to mikroskopijne układy w mikroprocesorach pełniące rolę przełącznika przetwarzającego kod zerojedynkowy. Obie firmy z powodzeniem stworzyły tranzystor korzystający z technologii tzw. studni kwantowej. Do konstrukcji tranzystora użyto nowego rodzaju materiału - antymonu indu (InSB). Tranzystory stworzone z tego materiału pozwalają mikroprocesorom na pracę z bardzo niskimi napięciami, pozwalając na redukcję zużycia energii przy jednoczesnym zachowaniu dobrej wydajności. Eksperymenty przeprowadzone przez obie firmy dowodzą, że uzyskiwany jest 3-krotny wzrost wydajności tranzystora przy tym samym zużyciu energii jakie cechuje aktualnie wykorzystywane tranzystory.


Zobacz również