Trendy IT w branży telekomunikacyjnej w 2019 roku

Eksperci z Red Hat przedstawiają prognozy dla branży telekomunikacyjnej. W artykule omówiono wpływ rozwiązań open source na rozwój branży, technologie 5G oraz vRAN, a także zjawisko wirtualizacji mediów.


Open source w telekomunikacji

Sukces firm telekomunikacyjnych będzie uzależniony od ich zdolności do wykorzystania społeczności - wyjaśnia Santiago Madruga, VP, EMEA Telco & ICT Vertical, Red Hat. - Odnoszący sukcesy dostawcy usług telekomunikacyjnych nie będą ograniczać się tylko do zapewnienia łączności. Proponowaną przez nich wartością dodaną będzie możliwość przetwarzania danych rozproszonych na brzegu sieci. Dzięki temu w ciągu nadchodzących miesięcy będziemy mogli obserwować znaczną poprawę w poniższych obszarach.

● Swoboda w wyborze dostawców technologii, a szczególnie odejście od tych, którzy spowalniają innowacje czy nakładają nieopłacalne składniki kosztów, w szczególności dotyczących technologii sieciowej.

● Zmiana struktury organizacyjnej, odejście od modelu zamkniętego na rzecz przekrojowych rozwiązań, metodologii oraz kultury DevOps i Agile.

● Transformacja do postaci organizacji definiowanych programowo, wykorzystujących rozwiązania open source, będące motorem innowacji i wykorzystywane przez takich dostawców OTT, jak Google czy Uber.

● Automatyzacja wszystkiego, co możne zostać zautomatyzowane w celu zapewnienia największej sprawności i wydajności.

Tworzenie i wykorzystywanie ekosystemów (wraz z innymi organizacjami, dostawcami i klientami) w celu przetwarzania firmowych danych na brzegu sieci wymagać będzie ponownej przebudowy aplikacji i przeniesienia ich do formy konteneryzowanej i infrastruktury NFV (wirtualizacji funkcji sieciowych, ang. Network Function Virtualization) najniższym poziomie.

Trendy IT w branży telekomunikacyjnej w 2019 roku

Technologia 5G

- Technologia mobilna piątej generacji, powszechnie znana pod nazwą 5G, stanie się podstawową architekturą dostarczania wszystkich aplikacji i usług, poczynając od usprawnionej szerokopasmowej łączności mobilnej, usług chmurowych na brzegu sieci dla biznesu, poprzez masową komunikację między różnymi urządzeniami (IoT), ultraniskie opóźnienia, telemedycynę, personalizowane roboty, aż po technologie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości - prognozuje Ian Hood, GłównyTechnolog - Global Service Provider, Red Hat. - Trochę czasu może zająć szerokie wdrożenie niektórych z powyższych usług, wykorzystujących fundament 5G w połączeniu z innymi technologiami, takimi jak: podłączone do sieci drony, rozpoznawanie twarzy, wirtualna rzeczywistość pozwalająca robotom na zdalne przeprowadzenie zabiegów medycznych, w tym operacji. Sieć 5G będzie współdziałać z rozproszoną architekturą edgecomputing, co umożliwi dostarczenie innowacyjnych, nowych usług i aplikacji w dowolnym miejscu i dla każdego.

Kiedy więc uzyskamy dostęp do technologii 5G? Wielu operatorów już teraz prowadzi komercyjne, lokalne testy z kontrahentami. W 2019 roku możemy spodziewać się szybszego wdrożenia w głównych ośrodkach miejskich na całym świecie, a rozwój napędzać będzie zwrot z inwestycji wynikający z zaangażowania klientów biznesowych.

Technologia vRAN (NFV)

- Zwirtualizowana architektura sieci RAN, czyli vRAN (virtual Radio Access Network), stanowi kolejną granicę wirtualizacji sieci i nowe możliwości wykorzystania centrum danych na brzegu sieci. W ciągu nadchodzących kilkunastu miesięcy będziemy świadkami licznych komercyjnych wdrożeń vRAN na całym świecie - mówi Timo Jokiaho, głównytechnolog, Telco Technology Office, EMEA, Red Hat. - Architektura vRAN stanowi spore wyzwanie z uwagi na wysokie wymagania techniczne powiązane z bezprzewodową transmisją sygnałów, jak np. przetwarzanie w czasie rzeczywistym. Wydajność sieci RAN jest tu krytyczna – w sposób widoczny i odczuwalny wpływa na doświadczenia klienta. Po wielu testach koncepcyjnych, laboratoryjnych i polowych, technologia vRAN staje się wystarczająco dojrzała, by przejść do produkcji.

Trendy IT w branży telekomunikacyjnej w 2019 roku

Wirtualizacja mediów

- W ciągu nadchodzących miesięcy będziemy świadkami pojawienia się nowej generacji stacji telewizyjnych, wynikającej z zastosowania aplikacji skonteneryzowanych. W czasie wydarzeń związanych z transmisją telewizyjną w 2018 r. (NAB czy IBC), w Stanach Zjednoczonych kontenery (ang. container) i mikrousługi (ang. microservices) stanowiły słowa kluczowe, wypowiadane niemal przez wszystkich. Branża transmisyjna wdraża bowiem definiowaną programowo infrastrukturę, platformy kontenerowe stanowią wspólne tworzywo, na bazie którego możliwa jest szybsza budowa i skalowanie aplikacji - przewiduje Werner Gold, emerging solutions evangelist, telecoms, EMEA, Red Hat. - W przypadku usług OTT (ang. Over The Top) i VOD (ang. Video On Demand), większość aplikacji już teraz jest uruchamiana w kontenerach, co pozwala firmom na uruchamianie mikrousług w celu dostarczania oprogramowania wysokiej jakości w szybszy sposób. Konwergencja branży telekomunikacyjnej i transmisyjnej sprawia, że kolejną granicą jest udane wdrożenie kontenerów zdolnych do transmisji multicast dla telewizji linearnej.

Możliwości „one-click”, czyli szybkie tworzenie nowych kanałów, stanowią najbardziej ekscytujący wynik wykorzystania tej technologii. W ten sposób przecierane są szlaki dla nowych modeli biznesowych, np. umożliwienie widzom korzystanie z wielu kanałów w trakcie wydarzeń sportowych. Kanały te będą mogły na przykład oferować różne ujęcia danego wydarzenia, bądź umożliwiać transmisję równolegle odbywających się potyczek i zmagań.

Trendy IT w branży telekomunikacyjnej w 2019 roku

W 2019 roku dostawcy treści i usług będą uczyć się tego, jak wykorzystać technologie konteneryzowane i wzmocnienie multicast w kontenerach w celu świadczenia usług wideo. Organizacje będą dążyć do zwiększenia zwinności (agile) i oszczędności, większej skalowalności w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych. Celem będzie również strategiczne wykorzystanie automatyzacji i zarządzania zadaniami, co pozwoli odciążyć zasoby niezbędne do napędzania innowacji.