Trendy na Nowy Rok

Analitycy McKinseya starają się przewidzieć, jakie trendy pojawią się w technologii wspierającej biznes. Będą one pomagały w kształtowaniu biznesu i gospodarki w najbliższych latach w trzech głównych dziedzinach: zarządzanie relacjami, zarządzanie kapitałem i aktywami oraz zarządzanie informacją.

W dziedzinie zarządzania relacjami Internet i związane z nim technologie dały firmom nowe narzędzia do korzystania z talentów innowatorów pracujących poza granicami korporacji. Firmy angażują klientów, dostawców, niewielkich specjalistów i wolnych strzelców w kreowanie nowych produktów. Technologia umożliwia przekazanie odpowiednich uprawnień osobom z zewnątrz, outsourcing innowacji partnerom biznesowym, którzy współpracują w ramach sieci. Poprzez dystrybucję innowacji w łańcuchu wartości firmy mogą redukować koszty i szybciej wprowadzać na rynek nowe produkty.

W dziedzinie zarządzania kapitałem i aktywami jednym z najlepiej widocznych trendów będzie rozszerzanie granic automatyzacji. Firmy, rządy i inne organizacje zaopatrzyły się w systemy, które automatyzują cele i procesy, technologie służące do tworzenia prognoz i łańcuchów dostaw, systemy do planowania zasobów, do zarządzania relacjami z klientami, HR, bazy danych o produktach i klientach oraz strony internetowe. Teraz te systemy zaczynają być łączone w ramach ujednoliconych standardów, tak aby mogły wymieniać między sobą dane i przedstawiać procesy biznesowe w kategoriach zer i jedynek. Informacje mogą być łączone nowymi sposobami, aby zwiększać i automatyzować zakres działań, od zarządzania innowacjami po obsługę klienta.

Zmieniać się będzie także zarządzanie informacją. Wiedza stanie się podstawą prowadzenie firmy. Internet i narzędzia służące do zwiększania produktywności pozwalają na przekazywanie wiedzy pracownikom, technologia pomaga menedżerom w przekopywaniu się przez większe ilości danych i podejmowaniu lepszych decyzji. Technologie umożliwiają agregację, przetwarzanie danych i podejmowanie decyzji.

Kreatywni liderzy mogą używać szerokiego spektrum nowych, wspieranych przeze technologię opcji aby tworzyć swoje strategie. Te trendy są postrzegane jako pojawiające się wzorce, które mogą być stosowane w różnych branżach.