Trendy podatkowe w UE

Jak wynika z najnowszego raportu Eurostatu, europejskiego biura statystycznego, w Unii Europejskiej obserwowany jest stały spadek stawek podatkowych w podatkach od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych od 2000 r.

W Unii Europejskiej stosunek podatku do PKB wyniósł w 2007 r. 39,8%, jest to niewielki wzrost wobec 39,7% w 2006 r. Wskaźnik w 2000 roku wynosił 40,6%, do 2004 r. spadł do 38,9%, a później zaczął rosnąć. Średni wskaźnik podatku do PKB mierzy obciążenia podatkowe jako sumę podatków i obciążeń na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do wielkości PKB.

W strefie euro stosunek podatku do PKB w 2007 r. wyniósł 40,4% (wobec 40,3% w 2006 r.).

W porównaniu do reszty świata, w Unii Europejskiej współczynnik podatkowy jest wysoki - ok. 12 punktów proc. wyższy niż np. w USA czy w Japonii. Jednak obciążenia podatkowe znacząco się różnią w poszczególnych krajach unijnych. W Rumunii, na Litwie i na Słowacji współczynnik podatkowy nie przekracza 30%, zaś w Danii wynosi 48,7%, a w Szwecji 48,3%.

W Polsce współczynnik podatku do PKB wynosił w 2007 roku 34,8 punktu, w 2006 r. 33,8 punktu, a w 2000 r. 32,6 punktu.

Podatki związane z pracą w UE stanowią niemal połowę wszystkich wpływów podatkowych. Podatki z kapitału stanowiły ok. 23% wszystkich wpływów podatkowych, a z konsumpcji 28%.

Średnie opodatkowanie pracy wyniosło w 2007 r. w UE 34,4%, wobec 35,9% w 2000 r. Na Malcie w 2007 r. wskaźnik wyniósł 20,1%, na Cyprze 24%, w Irlandii 25,7%. Najwyższy był we Włoszech - 44%, w Szwecji 43,1% i w Belgii 42,3%. Polska znalazła się pośrodku stawki - w 2007 r. wskaźnik podatku obciążającego pracę wyniósł 35%, wobec 33,6% w 2000 r.

Najwyższe podatki od przychodów osobistych są w Danii (59%) a korporacyjnych - na Malcie (35%). W Polsce podatek od przychodów osobistych sięga 40%, zaś korporacyjnych 19%.

Cały raport dostępny jest na stronie Eurostatu.