Trio wideo

Adobe Premiere za sprawą najnowszego uaktualnienia potwierdza swoją czołową pozycję najpotężniejszego obecnie programu do edycji wideo.


Adobe Premiere za sprawą najnowszego uaktualnienia potwierdza swoją czołową pozycję najpotężniejszego obecnie programu do edycji wideo.

Premiere 5.1 - nowe wcielenie lidera

Adobe Premiere, mimo zdecydowanych działań konkurencji (głównie firmy Ulead z programem Media Studio Pro), nadal trzyma się mocno, a za sprawą najnowszego uaktualnienia potwierdza swoją czołową pozycję jako najpotężniejszego obecnie programu do edycji wideo.

Zmiany wprowadzone w najnowszej wersji pozwoliły poszerzyć zakres odbiorców pakietu - Premiere 5 może teraz służyć w małych studiach wideo, może być wykorzystywany przez twórców w dowolnych zastosowaniach multimedialnych, jak również w przygotowywaniu grafiki WWW na poziomie profesjonalnym.

W stosunku do poprzedniej, przez długi czas "panującej" wersji 4.2, Premiere 5 spełnia dwa podstawowe założenia, które istotnie wpływają na komfort pracy. Oba wiążą się z nowym eleganckim interfejsem użytkownika, dzięki któremu wykonywanie większości zadań zostało znacznie uproszczone. Uzyskaniu tego efektu pomogło przede wszystkim zredukowanie ogromnej liczby okien i zgrupowanie poszczególnych funkcji w wielostronnych modułach, które zajmują mniej miejsca i sprawiają, że ekran jest uporządkowany. Dotyczące sposobu obsługi inne zmiany programu sprawiły, że stał się on wygodniejszy dla specjalistów przyzwyczajonych do tradycyjnych, sprzętowych systemów edycji wideo.

Trio wideo
Główne okno projektu (Project Window) pełni rolę multimedialnej bazy danych, przechowującej wszystkie wykorzystywane sekwencje filmowe, animacje, dźwięki i obrazy, które mogą być reprezentowane w postaci ikon i miniaturek albo zwykłej listy tekstowej. Każdy element bazy opatrzony jest typowym zestawem informacji (rodzaj danych, nazwa pliku, czas trwania), który może zostać rozszerzony o cztery dodatkowe pola komentarzy. Obiekty mogą być posortowane według dowolnego pola, co w połączeniu z opcją wyszukiwania za pomocą złożonych zapytań, pozwala kontrolować projekt i szybciej znajdować odpowiednie pozycje.

Dobrym przykładem grupowania narzędzi w jednym miejscu (celem zwiększenia funkcjonalności) jest okno podglądu (Monitor Window), które powstało na skutek połączenia czterech okienek: Clip, Preview, Trimming i Controller. Teraz wyglądem przypomina konwencjonalny system edycji wideo z ekranem źródłowym po lewej stronie i widokiem gotowego projektu po prawej. Niezaimplementowana we wcześniejszych wersjach możliwość 3-punktowej edycji, czyli precyzyjnego montowania sekwencji na podstawie punktów mark-in, mark-out, dostępna jest w tym samym oknie za pomocą przycisków sterujących lub skrótów klawiaturowych. Okno podglądu pozwala zarządzać wieloma plikami źródłowymi, dodawać typowe przejścia międzyekranowe i efekty, przełączać się między projektami i odtwarzać wybrane fragmenty danych źródłowych lub poddanych już edycji.

Konsolidacji uległy także okna przechwytywania obrazu (Capture), przetwarzania wsadowego (Batch Processing) oraz głównych ustawień programu (Preferences). Te ostatnie pojawiają się wszystkie w jednym okienku dialogowym, posortowane pod względem rodzaju parametrów.

Aby zwiększyć wydajność i jednocześnie zachować zgodność pomiędzy platformami działania Premiere (Windows/Macintosh), rozbudowano zestaw predefiniowanych jedno- i dwuklawiszowych skrótów, które zapewniają sprawną nawigację po interfejsie. Mimo że kombinacje klawiszy są z góry ustalone, większość z nich może zostać dostosowana do potrzeb użytkownika.

Nowa paleta przejść (Transitions Palette) pozwala dodawać efekty do projektu, modyfikować ich parametry oraz dostosowywać do edytowanego fragmentu.

Również w tym oknie ustawia się domyślne przejścia. Można je później szybko aplikować kombinacją klawiszy, a także definiować własne zestawy efektów. Pozwala to utworzyć zbiór tylko tych przejść, które będą wykorzystywane w projekcie.

Okno linii czasu (Timeline) nie wypełnia już całego ekranu, lecz pływa swobodnie w głównym oknie aplikacji. Premiere 5 pozwala dodać aż 99 ścieżek wideo i 99 ścieżek audio. Nowe ścieżki wideo umieszczane są ponad poprzednimi. Odwzorowują rzeczywisty układ i pozwalają lepiej orientować się, które z nich będą w danym momencie widoczne. Jest to też wynik uzgodnienia interfejsów z programami After Effects i Photoshop, które w zbliżony sposób operują warstwami. Na ścieżkach w Premiere można wykonywać podobny zestaw operacji, tj. zmieniać ich nazwy, ukrywać, wykluczać z renderowanego filmu (bez usuwania z projektu), ustalać ścieżki aktywne i chwilowo łączyć je ze sobą do wspólnej edycji.