Trojan z Excela

X97M.Feng.A.Trojan jest destrukcyjnym koniem trojańskim, ukrywającym się w dokumentach programu Microsoft Excel. Po uaktywnieniu się trojan kasuje dokumenty oraz pliki systemowe.

X97M.Feng.A.Trojan nie potrafi się sam rozprzestrzeniać - może jednak przenosić się wraz z "zarażonymi" plikami .xls. Po uruchomieniu takiego dokumentu uaktywni się trojan - zacznie kasować wszystkie pliki z folderu, w którym zapisany jest zainfekowany plik oraz folderu My Documents. Usunięte zostaną również pliki: C:\io.sys, C:\Config.sys, C:\Msdos.sys oraz C:\Command.com - w przypadku systemów Windows 95/98/Me sprawi to, że niemożliwe będzie uruchomienie systemu.

Aby usunąć "insekta" należy zaopatrzyć się w najnowsze definicje do programu antywirusowego i przeprowadzić kompleksowe skanowanie systemu. Jeśli aplikacja wykryje kopie X97M.Feng.A.Trojan, należy je skasować.