Trojan - złodziej

Trojan.Barjac to nowy koń trojański, stanowiący zagrożenie dla prywatności użytkownika. Po zainfekowaniu koputera, trojan gromadzi informacje o systemie, po czym wysyła na adres e-mail. Do wiadomości takich załączane są znalezione na dysku pliki z rozszerzeniem .doc.

Jeśli trojan zdoła się uaktywnić, stara się zgromadzić jak najwięcej danych o zainfekowanym systemie - np. nazwę komputera, adres IP, ale także spis adresów e-mail (Trojan.Barjac kopiuje je z książki adresowej programu Microsoft Outlook). Dane te wysyłane są do autora wirusa za pomocą poczty elektronicznej - trojan dołącza do takich maili losowo wybrane dokumenty programu Microsoft Word.

Aby usunąć "intruza", należy uaktualnić program antywirusowy i przeprowadzić kompleksowe skanowanie systemu. Jeśli aplikacja wykryje kopie Trojan.Barjac, należy je skasować.


Zobacz również