Trójwymiarowy internet

Gdy przyglądamy się animacjom 3D na stronach internetowych, na myśl przychodzi Java, niezrozumiałe kodowanie i VRML - innymi słowy, ciemne moce programistycznego świata. Ale to się szybko zmienia, również dzięki temu, że profesjonalne oprogramowanie 3D staniało dość znacznie, więc i animacje na stronach internetowych przeżywają kolejną reinkarnację.


Gdy przyglądamy się animacjom 3D na stronach internetowych, na myśl przychodzi Java, niezrozumiałe kodowanie i VRML - innymi słowy, ciemne moce programistycznego świata. Ale to się szybko zmienia, również dzięki temu, że profesjonalne oprogramowanie 3D staniało dość znacznie, więc i animacje na stronach internetowych przeżywają kolejną reinkarnację.

Oprogramowanie takie jak Havok zrewolucjonizowało proces tworzenia gier internetowych i umożliwiło ich integrację z modułem Shockwave, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnej dynamiki obiektów.

Spopularyzowało to tworzenie interaktywnych treści o charakterze rozrywkowym i stosowane jest w marketingu internetowym. Nietrudno zauważyć, że większość interaktywnych prezentacji Shockwave zawiera reklamę jakiegoś producenta.

Ale również firmy komercyjne aktywnie wykorzystują te techniki do dokładniejszego zaprezentowania swoich produktów i ich cen. W ten sposób ułatwiają one wybór potencjalnemu klientowi i pomagają rozwiązywać różne jego problemy dotyczące zakupów. W Internecie z trójwymiarowych animacji korzysta też wielu artystów, dzięki czemu ich prace można obejrzeć on-line.

Grafików zajmujących się projektowaniem 3D cieszy doskonała jakość uzyskiwanych efektów, dorównująca animacjom najlepszych projektów Flash czy filmom ze stajni Pixara. Nie sposób więc nie korzystać z najnowszych technologii.

Anark Studio 2.0

Trójwymiarowy internet

Anark Studio pozwala tworzyć wysokiej jakości interaktywne obiekty 3D do umieszczenia w Internecie. Oglądać je można stosując plug-in do przeglądarki - Anark Client.

Aplikacja ma warstwy, palety kontrolne, sceny i ścieżki czasu. Wygląda znajomo dla osób, które korzystały z Directora. Inspector pozwala na szybki dostęp do aktywnych obiektów, a także na przechwytywanie, transformowanie i konwertowanie obiektów z Library i Storage Palette. Prymitywy 3D są zintegrowane z biblioteką. Format Anark Exchange (.AMX) umożliwia eksportowanie modeli z pakietów do modelowania 3D bezpośrednio do palety Storage Palette w Anark. Eksportery są dostępne dla aplikacji 3DS Max, Plasma, Lightwave, Maya, Deep Exploration oraz Cinema 4D.

Studio zostało tak zoptymalizowane, że bez problemu i zbędnych opóźnień daje sobie radę z importem nawet dużych obiektów 3D. Aby zwiększyć interaktywność tworzonej aplikacji, można dodać funkcje drag-and-drop lub stworzyć własne, używając JavaScriptu. Pełna kontrola nad animacją jest dostępna zarówno dla obiektów 3D, jak i teksturowania.

Jest też możliwość mapowania wideo na obiektach dwu- i trójwymiarowych. Wsparcie sprzętowej akceleracji OpenGL daje trójwymiarowy rendering w czasie rzeczywistym.

Pakiet jest dość drogi (klient - darmowy), a pobieranie treści z Internetu zabiera dużo czasu. Wersja dla Macintosha współpracuje z przeglądarką Safari oraz przeglądarkami kompatybilnymi z Netscapem.

Niestety, z Internet Explorerem współpracuje tylko wersja dla systemu Windows.

Platforma: Windows/Mac OS X

Cena netto: 995 USD, aktualizacja - 149 USD

Firma: Anark,http://www.anark.com

Kontakt: On-line na stronie producenta

Discreet Plasma

Trójwymiarowy internet

Plasma wygląda i zachowuje się podobnie jak 3DS Max. Umożliwia tworzenie projektów, eksport ich do animacji flash, także jako animowanych obiektów Shockwave 3D. Niestety, oferuje o wiele mniej narzędzi niż tradycyjny 3DS Max, a przez to program ma niewielkie szanse w rywalizacji z innymi narzędziami do tworzenia trójwymiarowych animacji internetowych.

Głównym komponentem jest Modifier Stack - historia dla obiektów opisująca wszystkie ich parametry tworzenia i modyfikacji.

Obiekty umieszczone są na górze stosu, modyfikatory zaś znajdują się na dole w kolejności, w której zostały zastosowane na obiektach. Oprócz oglądania sekwencji modyfikacji, możemy manipulować kolejnością, w której zostały wykonane, a także przenosić je pomiędzy obiektami lub grupami obiektów.

Inną kluczową funkcją jest autoring środowiska. Wszystkie obiekty mogą być animowane w dowolnym momencie przez naciśnięcie przycisku Animate i przesunięcie, zmianę wielkości lub obrócenie obiektu. Plasma pozwala na przenoszenie map i materiałów z obiektów demonstracyjnych na obiekty, które chcemy zateksturować.

Możemy także stosować powierzchnie poddziałowe, żeby móc pracować szybko na złożonych obiektach. Inne są także wartości do wyświetlania, a inne do renderingu. Możemy tworzyć powierzchnie o małej ilości wielokątów, a później zwiększyć tę ilość, gdy dochodzi do renderingu.

System Bones możemy wykorzystać do dodania szkieletów do obiektów, można także użyć odwrotnej kinematyki do ich animowania. Używając kształtów innych obiektów, narzędzie Skin Modifier można stosować do deformowania szkieletów.

Pakiet współpracuje z Flashem MX (włączając dynamiczne podłączanie symboli i wielokrotne cienie podczas renderingu), Adobe Illustratorem oraz Directorem.

Eksport scen i animacji 3D jako Shockwave 3D możliwy jest także z wykorzystaniem zmian wykonanych przez moduły Bones i Skin Modifier. Można także używać plików 3DS Max w Plasmie, ale są pewne ograniczenia w imporcie i eksporcie. Natomiast w 3DS Max można w pełni wykorzystywać pliki Plasmy.

Platforma: Windows

Cena netto: 470 GBP

Firma: Discreet,http://www.discreet.com

Kontakt: On-line na stronie producenta