Trójwymiarowy świat z Carrara Studio

Firma Eovia rozpoczęła światową dystrybucję Carrara Studio, nowego pakietu do modelowania i animacji 3D dla Mac OS i Windows.

Carrara Studio firmy Eovia to aplikacja wywodząca się w prostej linii z programów Ray Dream Studio i Infini-D, w której skład wchodzi pięć 'modelerów': 'spline', 'vertex','metaball', 'text' i 'terrain'. Pozwalają one definiować kształty za pomocą krzywych Beziera, budować precyzyjne siatki poligonów oraz tworzyć siatki amorficznych, organicznych obiektów. Modeler tekstowy oferuje efekt perspektywy oraz dodawanie krawędzi do wszystkich dostępnych czcionek TrueType, a 'terrain' pozwala konstruować wysokiej rozdzielczości tła za pomocą wbudowanych narzędzi albo z importowanych map.

Poza tym Carrara Studio zapewnia w pełni wydajne narzędzia do animacji i renderingu oraz zawiera SmartPack czyli kolekcję 25 wtyczek stworzonych przez inne firmy specjalnie dla Carrara Studio, które oferują m.in. rendering w stylu filmów rysunkowych, rozbudowane narzędzia do cieniowania jak np. 'Slope', 'Brick', 'Lumber Yard' czy 'Noise Factory' oraz opcję 'Global Environment Lighting' do oświetlenia sceny. Eovia planuje także wydanie specjalnego rozszerzenia Viewpoint Experience Technology [VET], które umożliwia konwersję modeli trójwymiarowych do formatów WWW. Cena pakietu wynosi 399 USD, natomiast uaktualnienie z programu Carrara 1.1 do Carrara Studio kosztuje 99 USD, a z programów Infini-D lub Ray Dream 149 USD.

www.eovia.com


Zobacz również