Trudna konwergencja

Polska może nie spełnić kryterium fiskalnego traktatu z Maastricht do 2007 roku - zapowiedział wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Krzysztof Rybiński.

Polska zakładała, że do 2007 roku obniży deficyt budżetowy tak, aby nie przekraczać wymaganych 3% produktu krajowego brutto, a w 2009 roku przystąpi do strefy euro.

Do 2007 roku nasz kraj może traktować fundusze OFE jako element sektora finansów publicznych, czyli klasyfikować je nie jako wydatek, ale jako przepływ wewnątrz sektora. Po tym czasie wartość dotacji do OFE zwiększy wysokość deficytu budżetowego.

"Uważamy, że ścieżka deficytu jest nieco mniej optymistyczna niż w planie konwergencji [zakłada on, że za 2 lata deficyt budżetowy spadnie do 2,2% PKB - red.]. Trzeba zejść z deficytem nie o 0,7-0,8 punktu proc. ale o 1 punkt proc., by mówić o szansie zakończenia procedury nadmiernego deficytu" - stwierdził Krzysztof Rybiński (cytat za PAP).


Zobacz również