Trudne lata w dystrybucji

IDC ocenia, że br. okazuje się być kolejnym ciężkim rokiem dla branży dystrybucyjnej na rynku IT Zachodniej Europy. Do 2006 roku spodziewane jest wyraźne zmniejszenie udziału szerokoliniowych dystrybutorów w ogóle wydatków na IT.

Odpowiedzialny za taki stan rzeczy jest słabszy popyt ze strony klientów biznesowych oraz ogólne zamieszanie spowodowane fuzją HP i Compaqa. IDC ocenia, że udział kanałów bezpośrednich w sprzedaży wzrośnie kosztem kanału reseller-dystrybutor w porównaniu z ub. rokiem z 54,1% do 55,4% w 2001 roku.

Według raportu poświęconego kanałom dystrybucji IT w latach 2001 - 2006, na pośrednie kanały sprzedażowe przypadać miało w Europie Zachodniej 46% z szacowanego na 282,5 mld USD rynku sprzętu, oprogramowania i usług IT w 2001 roku.

Ogółem, według szacunków IDC, wydatki na IT w Europie Zachodniej miałyby wzrosnąć o w br. 6,2%. W latach 2001 - 2003 IDC spodziewa się, że ten wzrost średnio wynosił będzie 9,1% rocznie. Silniejszy wzrost spodziewany jest już od 2003 roku. W tym czasie firma przewiduje także 8,4-proc. wzrost w pośrednich kanałach dystrybucji. Uzależnione jest to jednak od zapewnienia większej liczby usług dodanych - co jak sugeruje IDC, dostawcy i uczestnicy kanału dystrybucji - powinno zostać uwzględnione w ich planach biznesowych.

Wydatki na sprzęt, które w 2001 roku wynosiły ok. 35% wszystkich wydatków na IT, w 2006 roku wynosić będą 27%. Udział wydatków na PC-ty spadnie w tym okresie z 15% do 10%. Te elementy powinny w ocenie IDC przyczynić się do istotnych zmian na rynku. Nie wszyscy gracze rynku dystrybucji mogą jednak zdecydować się na zajęcie miejsca w którejś z rynkowych nisz lub przyjęcie bardziej "usługowej" strategii. Szerokoliniowi dystrybutorzy w ub. roku osiągnęli w sumie 57,5 mld USD przychodów, jednak w br. wzrost wyniesie tylko ok. 2,5%. W całym badanym okresie, średni roczny przyrost ma sięgnąć w przypadku tej grupy tylko ok. 4,9%. Ich udział w 2006 roku zmaleje w całości wydatków na IT z ok. 20,4% w roku ub. do 16,8% w roku 2006.