Trwająca 17 miesięcy symulacja wyprawy na Marsa zakończona

Po siedemnastu miesiącach zakończyła się symulowana misja na Marsa. Eksperyment prowadzony był przez Rosyjski Instytut Problemów Medycznych przy współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).

Symulowana misja na Marsa była najważniejszą częścią eksperymentu Mars 500, który prowadzony był przez Rosyjski Instytut Problemów Medycznych i Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Miał on na celu zbadanie psychicznych, fizjologicznych i fizycznych aspektów długotrwałego odosobnienia.

Aby tego dokonać, zespół składający się z trzech Rosjan, Francuza, Włocha i Chińczyka przebywał przez 520 dni w hermetycznie zamkniętej kapsule wykonując codziennie szereg różnych zadań takich jak np. przeprowadzanie licznych doświadczeń oraz sprawdzanie urządzeń i procedur operacyjnych.

Zespół mógł się kontaktować z "Ziemią" jedynie za pomocą sygnału radiowego i Internetu. Oczywiście nie zapomniano o tym, aby przesyłane informacje otrzymywane były z dwudziestominutowym opóźnieniem w stosunku do czasu obowiązującego na Ziemi.

Symulowana misja zakończyła się wczoraj. Co istotne, po raz pierwszy w historii trwała ona tyle, ile powinna zająć rzeczywista załogowa podróż na Czerwoną Planetę.

"Oprócz rozwoju niezbędnej infrastruktury, potrzebnej do prowadzenia załogowych misji międzyplanetarnych, bardzo ważne są także badania nad czynnikiem ludzkim. Takie testy pozwolą nam ocenić potencjalne skutki długotrwałej misji i opracować środki zaradcze w przypadku ich negatywnych następstw. Prawdziwy lot będzie możliwy już w ciągu najbliższych 10 - 15 lat. Niezwykle istotna jest popularyzacja wiedzy na temat Marsa i prowadzonych w tym zakresie badań. Pod tym względem Polska dorównuje innym krajom. Coraz więcej naszych uczelni bierze udział w projektach badawczych. Rozpoczęła się również ogólnopolska kampania edukacyjna Klasa ze Snów, której tematem jest Wyprawa na Marsa. Jej celem jest zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy na temat kosmosu." - powiedział Mateusz Józefowicz, prezes Mars Society Polska.

Mars 500 to jak do tej pory największy eksperymentem badającym wpływ na psychikę człowieka długotrwałej izolacji w trakcie kilkunastomiesięcznej ekspedycji.