Trwały deficyt kobiet na stanowisku

The Economist publikuje raport poświęcony pozycji kobiet w amerykańskiej gospodarce. Kobiety stanowią 45,6% pracowników w USA, ale mniej niż 8% z nich jest w na najwyższych szczeblach w hierarchii, a i te przedstawicielki mniejszości zarabiają mniej niż trzy czwarte poborów ich kolegów po prezesurze.

Jeszcze wyraźniej te róźnice przedstawiają się w grupie samych szefów firm - według Booz Allen Hamilton, w 2004 roku tylko 0,7% amerykańskich prezesów firm stanowiły kobiety. Ten sam odsetek zanotowano w 1998 roku, a oscylacje w latach pomiędzy tymi pomiarami były bardzo nieznaczne.

Zdaniem dziennikarzy Economist, na szczęście firmy nie postrzegają już jednak promocji kobiet na najwyższe stanowiska w firmie jedynie w kategoriach zobowiazań moralnych. Zaczynają dostrzegać zalety zróżnicowania w top managenmencie. Od dawna wiadomo, stwierdzają autorzy The Economist, że grupy mieszane lepiej sobie radzą w rozwiązywaniu problemów niż grupy o jednym typie umysłowości.

Na zachętę przytaczane jest badanie Catalyst, które dowodzi korelacji między liczbą kobiet w zarzadzie firmy a jej wynikami, na grupie pierwszej pięćsetki listy Fortune w latach 1996 - 2000 (w tej grupie generalnie wyższy jest odsetek kobiet w top managemencie).

Autorzy oceniają, że obecny niedobór kobiet na stanowiskach zarządzających wynika z trzech podstawowych przyczyn:

@ wyłączenia kobiet z sieci nieformalnych układów

@ stereotypów o niezdolności kobiet do spełniania roli szefa, przywódcy

@ braku dostatecznej liczby przykładów.

Do tego dochodzą takie kwestie jak obserwowana w ostatnich latach tendencja do wypłaszczania struktury hierarchii w przedsiębiorstwach, czy większa skłonność kobiet do poświęcenia się rodzinie.

Economist stwierdza, że potrzebna zmiana - szersze włączenie kobiet do zarządzania - wymaga interwencji organizacji, w postaci uelastycznienia czasu i trybu pracy, czy zapraszanie większej liczby kobiet do podkomitetów w radach nadzorczych, które wyłaniają późniejszych menedżerów zarządzajaących.


Zobacz również