Trzeci miesiąc bez wzrostu

Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą, ISM) przedstawił raport dotyczący amerykańskiego przemysłu. Według obliczeń instytutu sektor wytwórczy odnotowuje spadek. Listopadowy indeks aktywności ekonomicznej PMI wzrósł do 49,2 punktu z poziomu 48,5 punktu w październiku br., jednak trzeci kolejny miesiąc jest pod granicą wyznaczającą wzrost.

Analitycy oczekiwali wzrostu wskaźnika PMI powyżej 50 punktów. Jest to bowiem zarazem granica wyznaczająca rozwój od spadku w wytwórczej części gospodarki Stanów Zjednoczonych. Tymczasem wskaźnik ten trzeci kolejny miesiąc z rzędu jest „pod kreską”, jakkolwiek w coraz mniejszym stopniu. „Na podstawie wcześniej ustalonej relacji pomiędzy wskaźnikiem aktywności ekonomicznej PMI oraz całej gospodarki, możemy stwierdzić, że PMI na zanotowanym poziomie odpowiada 2,4% wzrostu PKB” – powiedział przedstawiciel ISM, Norbert J. Ore. Indeks produkcji wzrósł z 49,3 punktów w październiku do 54,6 punktów w listopadzie. Z kolei indeks zamówień, wyznaczający zarazem pułap przyszłej produkcji, obniżył się w listopadzie do 49,9 punktu z 50,9 punktu w październiku. W br. najwyższą wartość indeks zamówień miał w marcu – 65,3 punktu. „Sektor produkcyjny w listopadzie nie wzrósł. Jakkolwiek wzmocnił się wskaźnik produkcji, to obniżeniu uległ wskaźnik nowych zamówień. Średnia PMI wyniosła dla ostatnich pięciu miesięcy 49,6 punktu; to oznacza, że sektor nadal potrzebuje bodźców, które pomogą mu w wyjściu ze stagnacji” – skomentował Norbert J. Ore.

Mierzony przez ISM indeks zatrudnienia obniżył się z 45 punktów w październiku do 43,8 punktów – to kolejny 26 miesiąc, kiedy wartość tego wskaźnika dla przemysłu obniża się. Wskaźnik cen wzrósł po raz dziewiąty z kolei (11’02 – 55,7 punktu), wskaźnik nowych zamówień eksportowych spadł po 10 miesiącach kolejnych wzrostów (11’02 – 49,1 punktu), a wskaźnik dla importu wzrósł po spadku w ub. miesiącu (11’02 – 53,1 punktu). Ogółem spośród 20 branży amerykańskiego sektora wytwórczego wzrost odnotowało 8.

Comiesięczny raport ISM powstaje na podstawie ankiety wśród przedstawicieli kadry kierowniczej 400 firm z ok. 20 branży przemysłu amerykańskiego.