Trzecia noga

Internet stanowi coraz istotniejszą pozycję bilansu lokalnych gazet i stacji TV. Borell Associates przedstawił wstępne wyniki swojego raportu poświęconego "lokalnym" przychodom z e-reklamy w USA: w br. przychody witryn internetowych gazet codziennych i stacji TV przekroczą tam 1 mld USD.

Firma przedstawiła niektóre dane z raportu dotyczącego przychodów reklamowych witryn o charakterze lokalnym w USA. W ankiecie będącej podstawą estymacji Borell Associates wzięło udział 711 podmiotów, reprezentujących około jednej trzeciej wszystkich gazet i stacji telewizyjnych w USA. Wynika z niej, że w br. przychody amerykańskich czasopism i stacji telewizyjnych z reklamy internetowej sięgnąć mają 1 mld USD, co ma stanowić 40% wszystkich wydatków na reklamę w mediach o charakterze lokalnym, nie-ogólnokrajowym.

Jak zapowiadają analitycy Borella, tegoroczna edycja badania przyniosła bardzo istotne spostrzeżenia. Oto na przykład okazało się, że witryny internetowe gazet codziennych w coraz mniejszym stopniu zależą od ogłoszeń drobnych, a 83% z nich osiągnęło rentowność. Średnia marża zysku bliska była przy tym 60%. W br. przychody z jednego wydania papierowego zamieszczonego w sieci wyniosą średnio niemal 18 USD (w ub. roku było to 14 USD). W ten sposób niektóre witryny wnoszą już do bilansu swoich firm grube miliony USD.

Ponadto, jak się okazuje, wiele stacji telewizyjnych ostatecznie przekonało się do Internetu w 2003 roku. Około jednej piątej z nich uzyskało w ub. roku pierwsze przychody z tego medium, w br. ich budżety na serwisy internetowe wzrosły zaś średnio o 70%. Witryny internetowe stacji telewizyjnych przynosiły w ub. roku średnio 28 centów na każde gospodarstwo domowe podłączone jednocześnie do danej lokalnej stacji TV.