Trzecia wersja platformy .Net Framework

Jednym z punktów programu rozpoczętej w Las Vegas konferencji Visual Studio Connections była prezentacja nowego wydania platformy .Net Framework, oznaczonego numerem 3. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w nowej wersji API w porównaniu z poprzednią edycją znalazło się kilka dodatkowych komponentów.

.Net Framework 3.0 będzie elementem najnowszej wersji systemu operacyjnego Microsoftu, Window Vista. Jest wymagane do tworzenia i uruchamiania aplikacji dla Visty (programiści mogą tworzyć aplikacje wykorzystujące zaawansowany interfejs graficzny Visty - Aero, jak też funkcje komunikacyjne i zabezpieczeń). Ma być dostępne także jako dodatek do MS Visual Studio 2005.

W skład .Net Framework 3.0, znanego wcześniej pod nazwą WinFX, weszły:

- Windows Presentation Foundation (znany wcześniej pod nazwą kodową "Avalon") - podsystem odpowiedzialny za warstwę prezentacyjną

- platforma do budowania komunikujących się systemów sieciowych - Windows Communication Foundation (Indigo)

- Windows Workflow Foundation (definiowanie, wykonywanie i zarządzanie przepływem pracy)

- Windows CardSpace (zarządzanie tożsamością).

Oprócz wspomnianych nowości znajdziemy w nim komponenty znane z wersji 2.0, czyli m.in. wspólne środowisko uruchomieniowe .Net 2.0 CLR, ASP.NET, ADO.NET i biblioteki klas.

Microsoft .Net Framework 3.0 dostępne jest do pobrania tutaj.

Na wspomnianej konferencji przedstawiciele firmy poinformowali również o wprowadzeniu do produkcji narzędzia Visual Studio 2005 Tools for Office (pozwala na tworzenie aplikacji dla sześciu głównych składników pakietu biurowego Office 2007 - Worda, Excela, Outlooka, PowerPointa, Visio i InfoPath) oraz o udostępnieniu narzędzia Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition w wersji "release candidate".