Trzy firmowe gracje

Jakość, innowacyjność i zadowolenie klientów to trzy najważniejsze wartości dla firm na świecie, wynika z badań Corporate Values Index 2006, opublikowanych przez ECCO Network. Te trzy wartości wskazywało średnio po 40% badanych firm.

Badaniem objęto ponad 4000 największych przedsiębiorstw, reprezentujących 14 branż, z 12 krajów świata, w tym Polski. Wśród najważniejszych wartości, którymi firmy na świecie kierują się kształtując swoją strategię marketingową i politykę zarządzania pracownikami znalazły się jakość (wskazało ją 38% firm), innowacyjność (38%) i zadowolenie klienta (37%). Dalej uplasowały się m.in. przejrzystość (21%), troska o otoczenie (18%), praca zespołowa (18%) i know-how (17%). W Polsce firmy częściej akcentują np. etykę i odpowiedzialność oraz wartości społeczne takie jak demokracja, równość czy pluralizm.

Definiowanie i wykorzystywanie w firmach własnych systemów wartości jest coraz bardziej popularne. Według raportu, 77,5% przedsiębiorstw na świecie wykorzystuje koncepcję zarządzania przez wartości. W Polsce odsetek takich firm jest dużo niższy i wynosi zaledwie 21,5%. "W Polsce odrębny system wartości firmowych pojawia się przede wszystkim w największych firmach. Tymczasem na świecie jest inaczej - własne wartości pomagają także małym i średnim przedsiębiorstwom np. w podkreśleniu źródeł swojej konkurencyjności" - komentuje Norbert Ofmański z On Board PR.