Trzy trendy na sześć lat przemian w bankach

Analitycy Gartnera uważają, że nadchodzące lata będą w sektorze bankowym czasem bardzo ważnych zmian.

Gartner ogłosił swoją prognozę dotyczącą rozwoju sektora bankowego. Analitycy firmy spodziewają się, że branża ta przeżywać będzie okres bardzo ważnych zmian, warunkujących nie tylko wzrost, ale wręcz przetrwanie poszczególnych podmiotów. W ciągu najbliższych 6 lat rozwój sytuacji kształtować będą trzy trendy: zmiany demograficzne, wzrastająca konkurencja oraz coraz silniejsze wymogi przejrzystości działania. Te czynniki prowadzić będą do konkurowania w poszczególnych klasach wielkości banków, wszystkie one natomiast poddane będą presji specjalizacji: część ma koncentrować się na produktach, inne na kontaktach z klientami. Oczekuje się też zwiększenia współpracy w obrębie branży, w miarę jak kształtować się będzie swoisty nowy ekosystem.

W swojej prognozie Gartner posiłkował się wywiadami z 98 CIO z banków na całym świecie. Ankietowani CIO uważają m.in., że w przyszłości przyjdzie im mierzyć się z zupełnie nowymi zadaniami. Spodziewają się znaczącej restrukturyzacji biznesu jak też przemian w bankowym IT. 38% CIO więcej uwagi skieruje na kwestie restrukturyzacji biznesu (wzrost z 24% w analogicznym badaniu sprzed roku).