Tu znajdziesz informacje o zagrożeniu terrorystycznym

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zainicjowały uruchomienie serwisu internetowego antyterroryzm.gov.pl. Portal ma służyć jako źródło wiedzy o terroryzmie oraz o tym, co zrobić, gdy takie zagrożenie wystąpi.

Antyterroryzm.gov.pl to serwis, którego zawartość jest przygotowywana przez służby i instytucje wchodzące w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych.

W ramach zespołu współpracują m.in. szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szef Agencji Wywiadu, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, szef Służby Wywiadu Wojskowego ale również, szef Służby Celnej, szef Obrony Cywilnej Kraju i ministrowie: finansów, obrony narodowej, spraw zagranicznych i sprawiedliwości.

W serwisie zostały udostępnione informacje o aktualnym poziomie zagrożenia terroryzmem oraz wskazówki, jak należy zachować się w przypadku zagrożenia atakiem. Strona zawiera także dział aktów prawnych i publikacji dotyczących przeciwdziałania zdarzeniom terrorystycznym.

Użytkownik znajdzie także opis krajowego systemu antyterrorystycznego, informacje na temat międzynarodowej współpracy w zakresie walki z terroryzmem oraz o ćwiczeniach antyterrorystycznych.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: