Turniej Drukarń o Złotą Czcionkę bez zwycięzcy

W czwartej edycji organizowanego przez digita Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę jury nie przyznało pierwszej nagrody. II miejsce i statuetkę Srebrnej Czcionki zdobyła Poligrafia S.A. z Kielc. Brązowa Czcionka przypadła drukarni Winkowski.

W czwartej edycji organizowanego przez digita Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę jury nie przyznało pierwszej nagrody. II miejsce i statuetkę Srebrnej Czcionki zdobyła Poligrafia S.A. z Kielc. Brązowa Czcionka przypadła drukarni Winkowski.

Jury wydało taki werdykt, ponieważ prace o ponadprzeciętnej zgodności kolorystycznej z proofem zawierały typowe błędy drukarskie, takie jak ubytki w siatce, dublowanie, murzenie, usterki pasowania. Za to praca oceniona jako najlepsza pod względem technicznym uplasowała się dopiero na ósmym miejscu przy ocenie zgodności kolorystycznej.

Turniej Drukarń o Złotą Czcionkę bez zwycięzcy

Strona testowa

Jury w składzie: dr Tomasz Dąbrowa (Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej) - przewodniczący, Edward Godawa (Digiprint), dr Stefan Jakucewicz (Ecco-Papier, Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej), Tomasz Pawlicki (Heidelberg Polska) oraz Piotr Stankiewicz (Agencja Poligraficzna Stankiewicz) oceniało zgodność kolorystyczną wydruków z proofem, powtarzalność barw na przedstawionych do oceny poszczególnych arkuszach i użytkach, a także inne ewentualne wady odbitek. Zgodność kolorystyczna była oceniana wzrokowo przez porównanie odbitek z proofem i między sobą oraz przez pomiary spektrofotometryczne wykonane przez jurorów oraz dwa pracujące niezależnie od siebie zespoły studentów ostatniego roku Instytutu Poligrafii.

Turniej Drukarń o Złotą Czcionkę bez zwycięzcy

Brązowa Czcionka w rękach Dariusza Tomczaka, wiceprezes drukarni Winkowski

Turniej Drukarń o Złotą Czcionkę bez zwycięzcy

Zofia Wrzosek, dyrektor marketingu Poligrafii S.A., odbiera Srebrną Czcionkę

Każdy z jurorów mógł wskazać pięć najlepszych według własnej oceny prac. W ten sposób wyłoniono grupę dziesięciu najlepszych drukarń. Były to:
 • Akcydens

 • Auto-graf

 • GEM Poland

 • Lotos

 • Megraf

 • PAW

 • Poligrafia S.A.

 • Drukarnia Skarbowa

 • Taurus

 • Winkowski
Wydanie ostatecznego werdyktu okazało się trudniejsze niż w poprzednich edycjach Turnieju. Po pierwsze, zabrakło pracy, którą można było uznać za wykonaną wzorowo. Po drugie, w tym roku po raz pierwszy przygotowaliśmy nie jedną, ale trzy nagrody - statuetki Złotej Czcionki: złotą, srebrną i brązową, których zdobywcy otrzymywali też nagrody w postaci bezpłatnych reklam w digite (odpowiednio dwie strony, jedna i połówka).

Nie mogąc wskazać jednej pracy, wyróżniającej się, tak w kolorystyce, jak i pod względem technicznym, jury zdecydowało nie przyznawać pierwszej nagrody. Przyznało dwa wyróżnienia pozaregulaminowe dla drukarń GEM Poland i Drukarni Skarbowej. Ich prace zostały ocenione jako najlepsze pod względem zgodności kolorystycznej z proofem, jednak miały usterki, które uznano za zbyt poważne, żeby można było uhonorować je nagrodami. W przypadku GEM było to murzenie w kolorze czarnym i słabe nasycenie czerni w apli pod polami kolorystycznymi, Skarbowa zaś nie dopełniła warunków konkursu, stosując raster o liniaturze 70 l/cm, a nie - jak to określiliśmy w regulaminie - 80 l/cm.

Ostatecznie drugie miejsce i Srebrna Czcionka przypadły Poligrafii S.A. z Kielc, która przedstawiła pracę o dobrej zgodności kolorystycznej, ale jednak niższej niż w przypadku prac drukarń GEM i Skarbowej. Trzecie miejsce i Brązową Czcionkę przyznano drukarni Winkowski, której praca charakteryzowała się podobnym poziomem zgodności kolorystycznej, co w przypadku Poligrafii, ale na jednym z użytków arkuszy przedstawionych do oceny jurorzy zauważyli lekką rysę.