Tuż po północy

Po wybiciu godziny 24.00 ostatniego dnia grudnia br. IDC stanie się centrum informującym o sytuacji na świecie.

International Data Corporation powołała tzw. Projekt Magellan. W ramach tej inicjatywy przez pierwsze trzy dni robocze przyszłego roku IDC będzie przeprowadzać analizy i udostępniać mediom bieżące raporty na temat wejścia systemów komputerowych w następne milenium oraz następstw związanych z problemem roku 2000 w technologiach IT.

IDC będzie jedynym źródłem kompleksowych informacji o społecznych i ekonomicznych następstwach wejścia w rok 2000. Firma będzie dostarczać aktualizowane na gorąco wiadomości obejmujące informacje np. na temat prawidłowego funkcjonowania systemów bankowych w Wietnamie czy też przerw w dostawach paliw we Wschodniej Europie.

Na potrzeby tych analiz stworzono model obrazujący poziom przygotowania do PR 2000 wśród 52 wybranych krajów. IDC wytypowało także 10 państw, których gospodarka może w największym stopniu ucierpieć z powodu niedostatecznego dostosowania systemów komputerowych do nadejścia milienium. Obok Czech, Indii czy Meksyku w grupie tej znalazła się, niestety, także Polska.

Więcej informacji: www.idg.net