Twarde dane o eksporcie pracy IT dobre dla Polski

Łączna wartość miejsc pracy w IT, wyeksportowanych z krajów zachodnich w ramach tzw. offshore outsourcingu, wyniosła w 2004 roku 51,6 mld USD - wynika z szacunków agencji analitycznej Frost Sullivan. Najszybsze tempo przejmowania miejsc pracy w IT ma spośród tanich bander informatycznych Polska.

To w zasadzie pierwsze twarde dane szacujące wielkość "wycieku" miejsc pracy z krajów o wysokim koszcie pracy jak USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy Japonia czy Hong Kong do krajów o niskim koszcie pracy - jak Brazylia, Meksyk, Rumunia, Polska, Rosja, Indie, Malezja czy Chiny. Analitycy badali kierunki przepływu miejsc pracy dla informatyków w tych krajach w okresie 2002 - 2004.

Jak zaznaczają analitycy Frost & Sullivan, badanie dowodzi, że nie tylko Indie są miejscem gdzie można tanio znaleźć talenty informatyczne. Na głównego konkurenta wyrastają im Chiny. Chiny utworzyły szereg zachęt do przyciągania miejsc pracy IT z krajów rozwiniętych. Program nazywa się "Pięć wyjątków i pięć obniżek" i pozwala firmom na uzyskanie zwolnień podatkowych i od opłat. Państwo promuje także konkretne regiony, tworzy "pośredniaki" informatyczne, do obsługi zachodnich pracodawców.

Na przenoszeniu przez kraje rozwinięte miejsc pracy w IT korzystają jednak także inne kraje, w tym gronie Polska. Polska i np. Rumunia dysponują niedrogimi i wysokokwalifikowanymi pracownikami, którzy lepiej spełniają biznesowe wymogi stawiane w Europie Zachodniej niż największe zagłębia outsourcingowe jak Chiny, Malezja czy Indie. Według raportu Polska ma najszybsze tempo przejmowania miejsc pracy w IT spośród badanych krajów o taniej informatycznej sile roboczej - Brazylii, Meksyku, Rumunii, Rosji, Indii, Malezji i Chin. Nie zawsze dostrzega się a niekiedy nie docenia się natomiast potencjału informatycznego w niektórych krajach. W tym kontekście raport wymienia Meksyk i Brazylię.

Oto niektóre inne ustalenia:

@ USA i Japonia, w największym stopniu wykorzystują tanią informatyczną siłę roboczą, ale eksport miejsc pracy w IT do zagranicznych oddziałów czy zewnętrznych firm, ulokowanych w krajach z tańszymi pracownikami informatycznymi rośnie we wszystkich krajach wysokorozwiniętych.

@ Malezja i Meksyk to jedyne kraje z tanimi pracownikami IT, w których w latach 2002 - 2004 odnotowano zmniejszenie liczby miejsc pracy w IT.

@ Rynek brytyjski ma najniższy wskaźnik eksportu miejsc pracy w IT ze wszystkich krajów rozwiniętych. Obserwuje się jednak odejście od przenoszenia informatycznych miejsc pracy do zagranicznych oddziałów na rzecz przenoszenia ich do zagranicznych dostawców zewnętrznych (firm outsourcingowych).


Zobacz również