Twitter odkrył, że prawie 9% użytkowników to boty

Jako że Twittera używa prawie 300 milionów osób, nic dziwnego, że wiele kont jest tam fikcyjnych. Ale nikt nie spodziewał się, że jest ich taka wielka ilość!

Przeprowadzony przez US Securities and Exchange Commission (niezależną agencja państwową, której obowiązkiem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem federalnego prawa obrotu papierami wartościowymi oraz regulowanie i kontrolowanie rynku papierów wartościowych) "remanent" wykazał, że ponad 23 milionów użytkowników Twittera to boty, wprowadzające dane automatycznie. Dane te są aktualne na 30 czerwca 2013 roku.

Twitter odkrył, że prawie 9% użytkowników to boty

Sprawa wyszła na jaw, ponieważ Twitter udziela się na giełdzie, a ilość użytkowników - realnych - oraz tempo ich wzrostu mogą mieć zasadnicze znaczenie dla inwestorów rozważających zakup akcji firmy. Ujawniono także, że 11% użytkowników używa Twittera poprzez aplikacje firm trzecich, co oznacza, że nie korzystają ze strony Twittera. To z kolei może nieco zniechęcić reklamodawców. Sama zaś firma tłumaczy, że stara się weryfikować autentyczność wszystkich kont, jednak zważywszy na fakt, że jest ich ok. 300 milionów, nie jest to rzeczą łatwą.