Twój własny e-biznes

Trzej informatyczni giganci: Hewlett-Packard, Microsoft i Intel, zorganizowali konkurs wspierający rozwój polskiego e-commerce.

Trzej informatyczni giganci: Hewlett-Packard, Microsoft i Intel, zorganizowali konkurs dotyczący e-biznesu. Aby wziąć w nim udział, należy do 30 września tego roku przesłać pracę - projekt utworzenia firmy, której podstawą działalności będzie Internet. Pracę należy dołączyć do wypełnionego online formularza zgłoszeniowego. Biznesplan powinien składać się maksymalnie z 3 stron maszynopisu i zawierać 12-miesięczny harmonogram wdrożenia projektu. Warunkiem jest, aby przybliżony koszt uruchomienia planowanej działalności nie przekraczał 25 tys. zł. Projekt powinien być oparty na produktach i rozwiązaniach technicznych oferowanych przez firmy organizujące konkurs.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody: 25 tys. zł na realizację projektu, który zajmie pierwsze miejsce, i komputer przenośny HP z oprogramowaniem Microsoftu. Drugą nagrodą będzie notebook z oprogramowaniem, trzecią - komputer stacjonarny. Ponadto autorzy 20 najlepszych projektów otrzymają specjalną ofertę przygotowaną przez organizatorów konkursu. Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest rozpoczęcie wdrożenia projektu przez zwycięzcę najpóźniej w 2 miesiące po jej przyznaniu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatorów do 15 listopada 2000 r.

Współorganizatorem konkursu jest również Europejski Fundusz Leasingowy. Patronat nad nim objęła Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Więcej informacji:

www.twojebiznes.pl

www.efl.com.pl

www.msp.org.pl


Zobacz również