Tygrysy Internetu

Małe firmy stopniowo utrwalają swoją pozycję w Internecie - wartość zawieranych przez nie transakcji online wzrosła z 2 mld USD w 1998 r. do 25 mld USD w roku 1999.

Raport opublikowany przez firmę Access Markets International (AMI) wskazuje na to, że małe firmy coraz częściej w swej działalności korzystają z Internetu. Z 7,4 mln małych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych 4,2 mln, czyli 57% korzysta z Internetu, a 18% posiada szybki dostęp do sieci. Jednak tylko 8% z nich, czyli zaledwie 600 tys., można sklasyfikować jako firmy typowo e-biznesowe.

Liczba transakcji zawieranych przez Internet przez małe firmy wzrosła z 1,8 mln w 1998 r. do 2,8 mln w 1999, wykazując 55-proc. wzrost. Raport przewiduje również, że wartość sprzedanych

produktów online przez małe firmy osiągnie do 2001 r. wartość 118 mld USD.

AMI dostrzega miejsce na rozwój w tym sektorze elektronicznego handlu, ale także zwraca uwagę na czynniki, które hamują proces adaptowania przez małe firmy modelu e-biznesowego w swojej działalności. Do podstawowych czynników należy przekonanie firm, że nie mogą one wykorzystać Internetu do sprzedaży swoich produktów (aż 57% ankietowanych przedsiębiorstw). Ponadto 31% małych firm twierdzi, że koszty stworzenia i utrzymania sieciowej witryny są dla nich zbyt wysokie, 27% skarży się na brak technicznego wsparcia, a 14% wskazuje na kwestię bezpieczeństwa transakcji internetowych.


Zobacz również