Tysiąc miewa się lepiej

Specjalistyczny magazyn The Banker przedstawił w lipcowym numerze ranking TOP 1000 banków na świecie w oparciu o ich wyniki za rok 2002. Największe banki przezwyciężają kryzys, umacnia się pozycja banków amerykańskich, nadal słabo wypadają za to banki japońskie. Polskim akcentem jest najlepszy w regionie CEE zwrot na kapitale, uzyskany przez PKO BP.

Jak zauważają we wstępie autorzy zestawienia, jakkolwiek kryzys ekonomiczny nadal ma negatywny wpływ na sektor bankowy - to nie wszędzie jest on jednakowo silny. W odróżnieniu od roku 2001, kiedy to 1000 największych banków na świecie straciło ogółem blisko 30% zysków, w 2002 widoczne były oznaki poprawy sytuacji, szczególnie wśród banków amerykańskich. Ogółem zysk przed opodatkowaniem 1000 największych banków na świecie wzrósł o 13,3%, do 252,4 mld USD. Poprawa nastąpiła pomimo nadal widocznej, choć wyraźnie mniejszej, straty 114 uwzględnianych w rankingu banków japońskich - z ponad 50 mld USD w 2001 do 39,3 mld USD za rok 2002. Jakkolwiek zatem oznaki poprawy są widoczne, daleko jeszcze do sytuacji z rekordowego 2000 roku, kiedy to zysk przed opodatkowaniem 1000 największych banków na świecie sięgnął 317 mld USD. Nastąpił jednak wzrost zwrotu na kapitale, z 12,3% w 2001 do 12,8%.

Powiększa się znaczenie czołówki największych 25 banków na świecie. Ich kapitalizacja wynosi ponad 34% kapitalizacji wszystkich 1000 największych banków uwzględnionych w zestawieniu, wartość ich aktywów (167,5 bln USD) sięga obecnie 38,1% zagregowanych aktywów banków z TOP 1000 (rok wcześniej udział był o 1,2 punktu proc. niższy).

Amerykańska kondycja

210 notowanych w zestawieniu banków amerykańskich miało zysk przed opodatkowaniem w wysokości 124,1 mld USD, a więc wyższy o 25,8% niż w 2001. Oznacza to, że ich udział zysku przed opodatkowaniem 1000 największych banków ogółem wyniósł już niemal połowę (49%, wzrost z 44% w 2001 roku). Średni zwrot na kapitale wyniósł przy tym 23,16%, wynik godny szacunku w każdych warunkach ekonomicznych, a tym bardziej - w trudnych. Amerykańskie banki wyraźnie wzmocniły się tym samym - rok wcześniej średni zwrot na kapitale wynosił 20,14%, przy czym większość wzrostu wynikała z podstawowej działalności komercyjnej i detalicznej banków, zwłaszcza obsługi hipoteki i osobistych usług finansowych. Tylko 2 z 210 banków amerykańskich miały stratę w 2002 roku, a 179 poprawiło zysk w porównaniu z rokiem ub.

Wyniki banków amerykańskich wyraźnie kontrastują z kondycją banków japońskich i niemieckich. Zysk 83 uwzględnionych banków niemieckich sięgnął raptem 2,7 mld USD, czyli niespełna 1,1% zysku przed opodatkowaniem wszystkich tysiąca banków z zestawienia. Zwrot z kapitału wśród banków niemieckich sięgał niewiele ponad 6,76%. Amerykańskie banki na które przypada tylko 24% kapitału banków z zestawienia TOP 1000 i 16% aktywów, wypracowały 49% zysków. Dla porównania 285 banków europejskich odpowiadających 40% kapitału i 46% aktywów wypracowało 43% zysku.

Citigroup na czele

Citigroup po raz piąty z rzędu zajął w rankingu pierwsze miejsce, co nie było zaskoczeniem. Do pierwszej dziesiątki - na siódmą pozycję - przebił się Royal Bank of Scotland. Inne zjawisko to stałe przesuwanie się w dół japońskich banków. A przecież jeszcze 10 lat temu japońskie banki okupowały 6 pierwszych TOP 1000 a wśród 25 największych miały 11 przedstawicieli. Obecnie jest ich tej grupie tylko 6, z najwyżej sklasyfikowanym na 6. pozycji Mizuho Financial. Citigroup miał zysk przed opodatkowaniem rzędu 22,8 mld USD, przy tym był jednym z najbardziej dochodowych, ze zwrotem z kapitału na poziomie 38,8%.

Zwycięzcami rankingu są: Citigroup, HSBC, Mizuho, Banco Itaú oraz Standard Bank. Bank of China jest największym bankiem azjatyckim, Bank Leumi - bliskowschodnim, a Siberbank - środkowo i wschodnioeuropejskim. Pod względem zwrotu na kapitale pierwszy był bank z Zimbabwe - NMBZ Holdings (115,3%). W Europie Zachodniej najlepiej wypadł pod tym względem Turkiye Halk Bankasi (59,6%), w Azji National Bank of Pakistan (55.6%), Libyan Arab Foreign Bank (49.2%) na Bliskim Wschodzie, w Europie Środkowej i Wschodniej - to ważny polski akcent - PKO BP (57,8%), Banrisul (46,3%) w Ameryce Łacińskiej i Marquette Financial (79,5%) w USA.

W zestawieniu znalazło się 55 nowych banków. Wiele z nich to efekt fuzji i zmiany nazwy, tym niemniej pojawiło się 11 całkiem nowych banków amerykańskich i 4 nowe banki rosyjskie. Najwyżej notowanym debiutantem jest irański Bank Keshavarzi (212 pozycja). 40 banków odnotowało skok w zestawieniu o ponad 100 pozycji. Najwyżej, bo o 328 miejsc poprawił swoją lokatę TC Ziraat Bankasi (w obecnym zestawieniu na 141 pozycji).


Zobacz również