UE ma promować społeczną odpowiedzialność

Nowy dokument Centre for European Reform doradza jak powinna wyglądać skuteczna promocja zachowań społecznie odpowiedzialnych w sektorze biznesowym.

Europa chce szybkiego wzrostu, ale przy zachowaniu osiągnięć polityki społecznej i ochrony środowiska naturalnego. W związku z tym przedsiębiorstwa z krajów Unii są pod coraz większą presją aby rozszerzyć swoje nastawienie z ukierunkowanego tylko i wyłącznie na zysk na politykę społecznej odpowiedzialności (CSR).

Analiza CER (Centre for European Reform) zatytułowana "Korporacyjna społeczna odpowiedzialność w Unii Europejskiej" wskazuje, że w promocji CSR aktywną i ważną rolę powinny odegrać instytucje unijne. Odpowiednie regulacje powinny przy tym stanowić dodatek, a nie substytut normalnych regulacji obejmujących te obszary otoczenia działalności przedsiębiorstw.

Według dokumentu CER, zarówno przedsiębiorstwa jak I związki zawodowe sceptycznie podchodzą do kwestii interwencji UE w kwestie wprowadzenia CSR. Według przedstawicieli firm zaangażowanie się Unii byłoby równoznaczne z pomnażaniem biurokracji. Z kolei związki uważają, że mogłoby się to przyczynić do osłabienia praw pracowniczych.

Według analizy CER tymczasem, instytucje wspólnego rynku stanowią naturalny teren do upowszechniania dobrych praktyk w dziedzinie CSR pomiędzy firmami różnych państw. Dokument dostrzega podjęte w tym celu w niektórych dyrektywach dotyczących handlu czy ochrony środowiska działania. Jednocześnie zaleca ostrożność, bowiem nadmiar regulacji może prowadzić do zahamowania innowacyjności, inwestycji i wzrostu. Oto kilka wybranych rekomendacji:

* UE powinna wymagać od wszystkich spółek publicznych oświadczeń w sprawie ich stosunku do CSR. Ale to same firmy - a nie UE - powinny określać, jakie informacje w oświadczeniu by się znalazły.

* W ślad za rządami kilku państw członkowskich, cała Unia powinna poprosić o deklaracje polityki etycznej fundusze emerytalne. To przyniosłoby więcej przejrzystości w stale integrującym się rynku europejskim.

* Niektóre państwa europejskie zamierzają nagradzać społeczną odpowiedzialność firm zachętami w rodzaju ulg podatkowych. UE powinna dostarczyć wskazówek jak uniknąć w takim wypadku wynaturzeń.

* W ramach Komisji Europejskiej, potrzebna byłoby przejrzenie prac nad CSR. Dyrektoriat Generalny ds. przedsiębiorstw jest najlepszym gremium dla bezpośredniej pracy z państwami członkowskimi za pośrednictwem Rady ds. Konkurencyjności.


Zobacz również