UE: utwory muzyczne chronione o 45 lat dłużej

Komisja Prawa Unii Europejskiej chce przedłużenia okresu obowiązywania praw autorskich chroniących utwory muzyczne z 50 do 95 lat. Jak tłumaczą prawnicy, powodem tej decyzji jest wzrost popularności muzyki cyfrowej odtwarzanej za pomocą urządzeń elektronicznych oraz brak możliwości określenia kto i kiedy wszedł w posiadanie cyfrowej wersji utworu

Prawnicy z Komisji Prawa UE chcą zwiększyć okres ochrony dzieł muzycznych prawami autorskimi z 50 do 95 lat. Dzięki temu wykonawcy i producenci będą otrzymywać zyski z tego tytułu przez prawie 100 lat od momentu publikacji utworu. Po upływie okresu ochronnego kompozycje artysty stają się dobrem społecznym, za którego posiadanie i wykorzystywanie nie trzeba płacić.

Aby wykonawcy mogli w pełni korzystać z dodatkowych honorariów autorskich, powstanie specjalny fundusz finansowany ze składek producentów, którzy będą zobowiązani raz w roku przeznaczyć na ten cel 20% przychodów uzyskanych z proponowanego rozszerzenia praw autorskich.

W styczniu 2010 roku, Komisja Prawa UE rozpatrzy również wniosek rozszerzenia praw autorskich na rynku audiowizualnym.