UE w drodze do konkurencyjnego szerokiego pasma

Komisja Europejska przygotowuje zestaw nowych regulacji, które mają na celu zapewnienie uczciwej konkurencji pomiędzy dostawcami szybkiego Internetu. Regulatorzy mają określać pozycję na tym rynku nie tylko telekomów ale i operatorów kablowych świadczących usługę dostępową.

Rekomendacje Komisji miałyby na celu doprowadzenie do wyrównania w nowym ustawodawstwie statusu firm - operatorów kablowych oraz operatorów telekomunikacyjnych i pozwolić krajowym regulatorom rynku na wydawanie orzeczeń czy poszczególne firmy mają w zakresie usług szerokopasmowych pozycję dominującą czy nie. Na mocy obecnego prawodawstwa (wchodzi w życie latem br.), tylko te telekomy, których status określono jako monopolistyczny jeszcze przed rokiem 1998, obowiązują owe specjalne prawa.

Zdaniem Komisji firmy te były bowiem zarazem pierwszymi uczestnikami rynku usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, i mogły zahamować jego rozwój poprzez wprowadzenie wysokich cen. Według danych Komisji Europejskiej, 6,34 mln spośród 10,8 mln europejskich użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu to klienci owych telekomów.

Według rzecznika Komisji w sprawach społeczeństwa informacyjnego - Pera Haugaarda - na razie nie wiadomo, czy przepisy będą ostatecznie dotyczyć firm kablowych - ze względu na skalę ich działalności. Sam zapis jednak połączy je z ustawodawstwem UE dotyczącym telekomów, które wchodzi w życie tego lata. "Prawodawstwo to będzie teraz neutralne w stosunku do platformy technologicznej co podniesie konkurencyjność pomiędzy ich operatorami" - powiedział Per Haugaard. Chcemy, żeby regulator krajowy patrzył oczami klienta - jakie są alternatywy dla rożnych form dostępu i kto ma znaczący w nim udział".

Omawiane ustawodawstwo ma być rozwiązaniem na krótką metę, ma ono być stosowne do momentu przejścia do prawdziwego, konkurencyjnego rynku usług dostępu szerokopasmowego.