UKE: Aster dominującym operatorem

Aster urósł i znalazł się pod lupą regulatora. Decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej spółka będzie musiała ułatwić dostęp do swojej infrastruktury innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

"- Prezes UKE ustalił, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Aster sp. z o. o., zgodnym z obszarem sieci, w której następuje zakończenie połączenia, nie występuje skuteczna konkurencja

- wyznaczył Aster sp. z o. o. jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą pozycję na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Aster, zgodnym z obszarem sieci, w której następuje zakończenie połączenia" - czytamy w komunikacie Urzędu.

UKE nałożył na Aster szereg obowiązków regulacyjnych w tym obowiązek "zapewnienia operatorom infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do korzystania z usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Aster".


Zobacz również