UKE: Operator sieci Play rośnie w siłę

Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej operator sieci Play, a tym samym najmłodszy na rynku, zajmuje pozycję "dominującą". Z tej okazji nałożył na niego kilka dodatkowych obowiązków.

Jak czytamy w oświadczeniu UKE:

"Rynek świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych ruchomych sieciach telefonicznych jest rynkiem charakterystycznym, jeśli chodzi o pozycję rynkową przedsiębiorców na nim działających. Mamy tu bowiem do czynienia z sytuacją, w której każdy operator ruchomej publicznej sieci telefonicznej jest jedynym dostawcą usługi zakańczania połączeń głosowych we własnej sieci. Oznacza to, że każdy operator jest monopolistą w zakresie zakańczania połączeń we własnej sieci".

W związku z tym Urząd Komunikacji Elektronicznej wyznaczył operatora P4 jako przedsiębiorcę dominującego czyli zajmującego znaczącą pozycję na rynku telekomunikacyjnym. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, więc od tej pory Play ma obowiązek:

1. Uwzględniać uzasadnione wnioski przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących, w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej P4.

2. Równo traktować przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, w szczególności przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, a także oferowaniu usług oraz udostępnianiu informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w stosunkach z podmiotami zależnymi.

3. Ogłaszać lub udostępniać informacje w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, dotyczących specyfikacji technicznych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także opłat.

4. Nie stosować zawyżonych stawek za zakańczanie połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej P4.

Źródło: UKE