UKE dąży do podziału TP

Osłabienie zdolności dominującego operatora telekomunikacyjnego do tworzenia barier rynkowych przez wymuszony podział funkcjonalny zostanie prawdopodobnie już w 2009 r. wprowadzone na listę narzędzi regulacyjnych, jakimi dysponują regulatorzy w ramach reformy unijnego pakietu regulacyjnego.

Podział TP na część hurtową i detaliczną - do której dąży Urząd Komunikacji Elektronicznej - wymaga to jednak jeszcze dodatkowych analiz prawnych, a decyzja mogłaby zapaść za rok. O ile... - czytaj więcej w serwisie Computerworld.