UKE obniży ceny SMS-ów

Urząd Komunikacji Elektronicznej przyjął decyzje regulacyjne dla pięciu operatorów na rynku SMS. Urząd chce, aby sieci Play, Plus, Era, Cyfrowy Polsat i Orange ustaliły ostateczną cenę terminacji pojedynczego SMS-a na nie więcej niż 5 groszy. Obecnie, cena wynosi średnio 15 groszy.

Prezes UKE Anna Streżyńska wydała pięć decyzji regulacyjnych dotyczących Centertela (Orange), Cyfrowego Polsatu, P4 (Play), Polkomtela (Plus) i PTC (Era).

Decyzje mają zmusić operatorów do ustalenia ceny hurtowej SMS-ów na poziomie 5 gr (trzy razy taniej niż obecnie). Streżyńska argumentuje, że rzeczywisty koszt terminacji wiadomości tekstowej wynosi około 1 grosza.

Zobacz również:

  • Google obiecuje poprawę! Firma zwiększy kompatybilność z iMessage i poprawi tłumaczenie emotek

Ponadto, UKE wywiera naciski, by sieci komórkowe zmniejszyły ceny SMS-ów zewnętrznych. Wśród obowiązków, jakie regulacje nakładają na operatorów, wymienić można:

  • obowiązek dostępu do sieci w celu świadczenia usługi zakańczania wiadomości SMS (art. 34 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne);
  • obowiązek równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych (art. 36 Pt)
  • obowiązek przejrzystości (art. 37 ust. 1 i 2 Pt);
  • obowiązek polegający na ustalaniu opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o ponoszone koszty (art. 40 ust. 1 Pt).

Urząd zauważył, że operatorzy stosują praktyki antykonkurencyjne, m.in. utrudniając innym operatorom dostęp do sieci w celu świadczenia usługi SMS.

Decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu, a nowe stawki SMS-ów mogłyby wejść wraz z początkiem 2011 r. Więcej informacji w tej sprawie znaleźć można na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.