UKE pyta przedsiębiorców, co zrobić z kolejnymi wolnymi częstotliwościami

Zgodnie z decyzją prezes UKE, Magdaleny Gaj, do 24 czerwca będą prowadzone konsultacje społeczne mające na celu pozyskanie opinii przedsiębiorców na temat tzw. drugiej dywidendy cyfrowej obejmującej pasmo 694-790 MHz.

Wraz z zakończeniem procesu wyłączania analogowych nadajników Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie musiał zagospodarować (po 2015 roku) tzw. drugą dywidendę cyfrową (pierwsza, 790-862 MHz, została przeznaczona na potrzeby telefonii komórkowej) obejmującą pasmo 694-790 MHz. Prezes Urzędu, Magdalena Gaj, uruchomiła więc konsultacje społeczne, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli zaprezentować swoje opinie i propozycje dotyczące tej kwestii.

UKE przedstawił także kilka możliwych scenariuszy:

- zwolnione pasma nadal pozostaną do dyspozycji nadawców telewizyjnych

- przeznaczone zostaną wyłącznie dla szerokopasmowego internetu

- przeznaczone zostaną zarówno do dyspozycji nadawców telewizyjnych, jak i dla szerokopasmowego internetu

- nastąpi połączenie całego pasma UHF (470-862 MHz) i stworzenie jednej platformy dla internetu oraz treści multimedialnych

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje propozycje do 24 czerwca. Mają one pomóc UKE w "budowie stanowiska Polski w tym obszarze".