UKE udostępnia mapy białych plam

Prezes UKE udostępnił wstępne mapy zasięgu i białych plam funkcjonowania telefonii stacjonarnej oraz dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Mapy identyfikują miejsca, w których istnieje zapotrzebowanie na te usługi oraz mają pomóc zainteresowanym osobom w uzyskaniu dokładnej informacji na temat istniejących na obszarze ich zamieszkania możliwościach w zakresie dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej. Ponadto pozwolą one na wytypowanie miejsc, w których należy wspomóc bądź uruchomić procesy inwestycyjne.

Mapy białych plam uwzględniają informacje, które wpłynęły (i w dalszym ciągu będą wpływały) do UKE od użytkowników usług, ich potencjalnych użytkowników lub przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne.

W informacji prasowej czytamy:

"Intencją Prezesa UKE jest, aby mapy mogły być na bieżąco aktualizowane i odzwierciedlały realne zapotrzebowanie użytkowników na usługi i stanowiły jednocześnie pełną informację o przedsiębiorcach świadczących usługi na danym obszarze. Prezes UKE planuje bowiem sukcesywne rozszerzanie zakresu informacji dostępnych na mapach. Informacje te zostaną uzupełnione w najbliższym czasie o dane kontaktowe przedsiębiorców, co umożliwi użytkownikom wyszukanie za pośrednictwem map przedsiębiorcy, do którego będzie mógł zgłosić zamówienie na uzyskanie dostępu do usług".

Z udostępnionych map wynika, że UKE odnotowała 10553 zgłoszeń o braku dostępu do stacjonarnego szerokopasmowego Internetu oraz 3668 zgłoszeń o braku dostępu do usług stacjonarnych w publicznej sieci telefonicznej. W obu przypadkach na pierwszym miejscu znalazło się województwo świętokrzyskie.

Warto przypomnieć, że zestawienie zostało sporządzone m.in. dzięki pomocy czytelników magazynu PC World: w numerze 12/2008 umieściliśmy kupon, za pomocą którego użytkownicy mogli zgłaszać problemy z dostępem do telefonii stacjonarnej i Internetu. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Więcej informacji: UKE