UKE walczy z naciągaczami

Operatorzy będą mieli obowiązek ostrzegania przed drogimi SMS-ami. UKE zakończył uzgodnienia z Komitetem Usług Dodanych w sprawie zapisów Kodeksu Jakości Usług Dodanych. Nakłada on dodatkowe obowiązki na podmioty, które wykorzystują numerację Premium Rate.


Zmiany w Kodeksie powstały z inicjatywy prezes UKE - Anna Streżyńskiej. Modyfikacje są wynikiem współpracy UKE oraz przedstawicieli KUD. Nowe zapisy mają na celu ochronę interesów konsumentów, którzy powinni świadomie i bez obaw korzystać z usług Premium Rate. Projekt zmian wspierany był także przez UOKiK.

Kodeks ma zostać oficjalnie przyjęty 10 czerwca przez Radę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, w ramach której działa Komitet Usług Dodanych.

Jakie to zmiany?

Zgodnie z nowymi zapisami Kodeksu, usługodawca zobowiązany będzie do określenia we wszystkich materiałach promocyjnych wysokości opłaty za korzystanie z usługi dodanej, w sposób czytelny i jednoznaczny, niewprowadzający w błąd i niebudzący wątpliwości klienta.

Kodeks precyzuje, w jaki sposób ma być podawana informacja o cenie usług, warunkach ich świadczenia oraz możliwości aktywacji i rezygnacji z usług Premium Rate. Każdy usługodawca ma też podawać swoje dane kontaktowe.

Bezproblemowe rezygnacje

Co więcej, usługę dodaną można będzie aktywować tylko poprzez zdefiniowany katalog komend startowych, zawarty w regulaminie tej usługi, przy czym komendą startową nie może być komunikat o treści STOP, wykorzystywany w procesie dezaktywacji usługi.

Każdy kto zdecyduje się na aktywację, musi zostać poinformowany w jaki sposób może z niej zrezygnować. Dezaktywacja ma być teraz dużo łatwiejsza i realizowana za pomocą wiadomości o treści STOP pod podany wcześniej numer. Z zaprzestaniem subskrypcji, nie może wiązać się podwyższona opłata. Niezależnie od tego, operatorzy umożliwią swoim abonentom składanie dyspozycji rezygnacji poprzez kontakt z Call Center danej sieci komórkowej.

To nie koniec walki z naciągaczami. Zgodnie z ustaleniami, prezes UKE Anna Streżyńska, będzie kwartalnie organizować spotkania wszystkich sygnatariuszy Kodeksu w celu bieżącej analizy sytuacji na rynku usług o podwyższonej opłacie. Umożliwi to ocenienie skuteczności zastosowanych przepisów.