UKE wyjaśnia zamieszanie wokół Neostrady bez abonamentu

Urząd Komunikacji Elektronicznej na razie wydał Telekomunikacji Polskiej tylko zalecenie uniezależnienia świadczenia usług Neostrada od abonamentu telefonicznego. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy klienci TP SA korzystający jedynie z usług internetowych nie mogą odmawiać płacenia abonamentu - poinformował UKE.

"Telekomunikacja Polska SA nie może uzależniać świadczenia usługi "Neostrada TP" od korzystania przez abonenta z usługi telefonicznej" - stwierdził UKE we wniosku po przeprowadzonej kontroli tych usług. Taki stan jest bowiem niezgodny z Prawem telekomunikacyjny.

Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydała 4 lipca br. zalecenie pokontrolne wzywające TP do usunięcia w terminie 30 dni stwierdzonych nieprawidłowości (lub złożenia odpowiednich wyjaśnień). Dopiero w wyniku braku reakcji TP urząd będzie mógł podjąć następne działania administracyjne.

TP sprzeciwiała się takiemu rozwiązaniu, argumentując, iż abonament jest opłatą za utrzymanie linii telefonicznej i nie zależy od rodzaju usług z jakich korzysta klient. TP zapowiedziała możliwość podniesienia cen samej Neostrady w przypadku wymogu rozdzielenia tych usług. UKE poinformował natomiast, że korzystając ze swoich uprawnień zbada też sprawę ewentualnej podwyżki i jej wysokości, kiedy TP przedstawi nowy cennik do akceptacji.

"TP powinna stworzyć możliwość rezygnacji z usługi telefonicznej z zachowaniem świadczenia innych usług, jednakże TP nie ma obowiązku przyłączenia nowego abonenta do sieci w celu świadczenia usługi neostrada tp. Obowiązek taki dotyczy tylko usługi powszechnej (podstawowe usługi głosowe, faxu i dostępu do sieci typu dial-up). Natomiast TP powinna stworzyć ofertę umożliwiającą tam, gdzie jest to technicznie możliwe (istnieje wolne łącze), korzystanie z usługi neostrada tp bez uzależniania zawarcia takiej umowy od zawarcia umowy o świadczenie usług telefonicznych i opłacania abonamentu z tym związanego" - czytamy w oświadczeniu UKE.