UOKiK krytycznie o e-sklepach

Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadziła inspekcję sklepów internetowych. Wnioski płynące z kontroli nie są zachęcające - na 126 zbadanych spółek aż 89 wzbudziło zastrzeżenia. Główny zarzut wysunięty wobec przedsiębiorstw prowadzących handel przez Internet to brak "podstawowych informacji dotyczących transakcji". Kupujący w e-sklepie często nie mają dostępu do takich informacji jak dane kontaktowe spółki, koszt i termin dostawy zakupionego towaru oraz warunki składania reklamacji. Dodatkowo regulaminy i zapisy we wzorach umów, używane przez e-sklepy, zawierają zapisy ograniczające przywileje i prawa konsumentów.

Jak podaje UOKiK w oficjalnym komunikacie, tego typu zachowanie stwierdzono w 62 proc. zbadanych przedsiębiorstw. Zakwestionowano m.in. niektóre zapisy znalezione w umowach, np. postanowienia, w których sprzedawca zastrzega sobie prawo do "odmówienia realizacji zamówienia bez podania konkretnej przyczyny bądź wprowadzenia zmian w ofercie bez powiadomienia o tym klienta." Kontrolerzy za bezprawne uznali też działania firm, ograniczające kupującym prawo do wymiany towaru bądź zwrotu poniesionych przez nich kosztów ("w przypadku towarów wadliwych, bądź uszkodzonych fabrycznie, gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad lub zwrot kosztów, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki").

Sprawdź, zanim kupisz

Zanim skorzystasz z usług sklepu internetowego, sprawdź, czy na stronie firmy znajdują się następujące informacje:

- imię i nazwisko przedsiębiorcy (nazwa sklepu),

- adres stacjonarny firmy,

- cena towaru i zasady zapłaty za niego,

- koszt, termin oraz sposób dostawy,

- informacja o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni, miejscu i sposobie składania reklamacji oraz prawie do wypowiedzenia umowy.

UOKiK podkreśla, że niepełnowartościowy towar nabyty w sklepie wirtualnym można reklamować w okresie dwóch lat od daty zakupu. Dodatkowo nabywca może zwrócić zakupiony towar w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny (pod tym względem klienci e-sklepów są uprzywilejowani wobec osób kupujących towar w tradycyjnym sklepie). Przedsiębiorcy i ten przywilej często ograniczają, nie informując użytkowników o takiej możliwości lub zastrzegając sobie "prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez klienta, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny."

Inne stwierdzone formy naruszenia praw konsumenta to m.in.:

- jedna forma płatności (przelew); wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto sprzedawcy

- nieprzyjmowanie zwrotów przez sprzedajacego

- zapisy o treści "Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bądź też wycofania towaru z oferty"

- dodatkowe opłaty, jakimi obciążano klientów, jeżeli ci odstąpili od umowy.

Łącznie zakwestionowano regulaminy lub wzorce umowne 30 spółek (na 115, które takowych używały).