UOKiK wymusza zmianę ostrzeżeń na DVD

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skłonił firmę Warner Bros do zmiany treści ostrzeżeń, które umieszczane są na płytach DVD dystrybuowanych na polskim rynku. Urząd miał zastrzeżenie m.in. do zapisu sugerującego, jakoby użytkownika obowiązywał bezwzględny zakaz pożyczania oraz kopiowania zawartości płyty bez zgody właściciela praw autorskich.

Problem polega na tym, iż dystrybutorzy filmów (sprawa dotyczy nie tylko Warner Bros - na razie jednak tylko ta firma porozumiała się z UOKiK) z reguły wiernie tłumaczą komunikaty o prawach autorskich przygotowane z myślą o amerykańskim rynku, na którym obowiązują inne przepisy o prawie autorskim. W USA użytkownik nie może w żadnym wypadku skopiować płyty DVD - w Polsce jest to możliwe. Dlatego też we wrześniu ubiegłego roku UOKiK zażądał od dystrybutorów zmiany treści ostrzeżeń na płytach DVD.

Przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczą, iż "zgodnie z polską ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych konsumenci mogą bez zezwolenia twórcy, dystrybutora filmu lub innego uprawnionego podmiotu nieodpłatnie korzystać z rozpowszechnionych utworów na własny użytek osobisty - możliwe jest zatem przykładowo skopiowanie płyty dla znajomego, czy zrobienie zapasowej kopii do domowego archiwum.

Na razie na zmianę ostrzeżeń wyświetlanych przed filmem zgodziła się firma Warner Bros - od lutego na wydawanych przez nią płytach znajdą się komunikaty dostosowane do polskich realiów prawnych. Znajdzie się tam m.in. zdanie, informujące, iż możliwe jest legalne wykonanie kopii płyty.

Przedstawiciele UOKiK poinformowali również, iż prowadzą negocjacje w tej sprawie również z firmą Vision Film.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.