UOKiK: zbyt dużo Windows na laptopach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zdania, że sprzedaż komputerów przenośnych z preinstalowanym systemem Windows może ograniczać konkurencję. Dlaczego? Ponieważ mogło dojść do nielegalnego porozumienia Microsoftu z producentami notebooków.

"Postępowanie wszczęte w grudniu 2007 roku miało na celu wstępne ustalenie, czy zasady sprzedaży komputerów przenośnych wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft nie naruszają prawa antymonopolowego.

Z materiałów zgromadzonych w toku postępowania wynika, że na polskim rynku hurtowej sprzedaży laptopów obecnych jest około 12 producentów, których siedziby znajdują się poza granicami kraju. Na terenie Polski działają jedynie ich spółki zależne, które zajmują się wyłącznie dystrybucją i reklamą produktów.

Wątpliwości UOKiK wzbudziły zasady współpracy pomiędzy producentami komputerów przenośnych a spółką Microsoft. Zgodnie z informacjami Urzędu mają oni prawo do preinstalacji jej systemu operacyjnego na wytwarzanym sprzęcie. Jednocześnie są oni zobligowani do raportowania liczby sprzedawanych laptopów. Mimo braku formalnego zobowiązania do instalowania produktów Microsoft, przedsiębiorcy przyznają, że zasady współpracy są na tyle atrakcyjne, że nie pozostawiają im wyboru.

Jak ustalił Urząd regułą jest, że producenci sprzedają laptopy wyłącznie z systemem operacyjnym Microsoft. Konsumentowi trudno jest zrezygnować z preinstalowanego oprogramowania chociażby ze względu na brak możliwości zwrotu jego ceny. Tymczasem to do klienta powinien należeć wybór systemu operacyjnego, z którego chce korzystać.

Zdaniem Prezes Urzędu informacje zebrane w toku postępowania wskazują, że mogło dojść do zawarcia niedozwolonego porozumienia pomiędzy Microsoft a producentami laptopów. Charakter postępowania - w szczególności zakres terytorialny działania przedsiębiorców - wskazuje, że skutki porozumienia mogą rozciągać się na teren całej Unii Europejskiej. W związku z tym Prezes UOKiK zdecydowała się przekazać zgromadzone materiały Komisji Europejskiej" - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Microsoft Polska na razie nie komentuje działań urzędu. "Nie możemy odnieść się do samej informacji prasowej. Czekamy na pełny raport z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez UOKiK" - mówi Paulina Smaszcz - Kurzajewska, szef działu PR w polskim oddziale Microsoftu.