UPC też zadba o bezpieczeństwo dzieci w Internecie

Firma UPC jest kolejnym sygnatariuszem "Porozumienia na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie" - inicjatywy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu.

UPC to zarazem kolejny operator telekomunikacyjny, który podpisał porozumienie (pierwszym była Telekomunikacja Polska). Wśród innych sygnatariuszy znajdują się m.in. Fundacja Dzieci Niczyje (Helpline.org.pl), Fundacja Kidprotect.pl, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Urząd Komunikacji Elektronicznej, PTK Centertel, NASK (Dyżurnet.pl) i Fundacja Orange.

Programowi patronuje Pełnomocnik rządu ds. równego statusu prawnego.

Firmy i instytucje podpisując porozumienie zobowiązują się do podejmowania wspólnych akcji edukacyjnych i komunikacyjnych oraz wdrażania ujednoliconych procedur w zakresie ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami w Sieci.