UPC ukarane przez UOKiK. Spodziewaj się zwrotu bezprawnie naliczonych opłat

Spółka UPC za nieprawnie wprowadzoną podwyżkę abonamentu została ukarana przez UOKiK i zobowiązana do oddania nadpłaconej kwoty.

W styczniu 2015 roku na podstawie wielu zgłoszeń Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające przeciwko spółce UPC. Jej niezadowoleni klienci skarżyli się na podniesienie o 7 złotych z dniem 1 grudnia 2014 roku abonamentu za dostęp do internetu.

"Prezes UOKiK stwierdził, że spółka UPC bezprawnie poinformowała konsumentów o zmianie wysokości abonamentu za dostęp do Internetu. W umowach zawartych z konsumentami zabrakło klauzuli modyfikacyjnej, która powinna wskazywać kiedy i w jakiej sytuacji cena może ulec zmianie. W takiej sytuacji UPC nie powinno jednostronnie zmieniać umów. Praktyka przedsiębiorcy narusza dobre obyczaje, gdyż podwyżka uzależniona była wyłącznie od woli operatora. Konsument mógł płacić wyższą cenę lub wypowiedzieć umowę, nie miał możliwości korzystania z dotychczasowej oferty" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie UOKiK.

Co teraz czeka klientów UPC?

Gdy wydana przez UOKiK decyzja będzie prawomocna UPC zostanie zobowiązane (Urząd skorzystał z tzw. rekompensaty publicznej) do zwrotu bezprawnie pobranej kwoty (okres: od 1 grudnia 2014 roku do czerwca 2016 roku). Jeżeli więc płaciłeś od 1 kwietnia 2014 r. wyższy o 7 zł abonament powinieneś otrzymać 133 zł.

Czy to wszystko?

Nie. Na spółkę UPC została nałożona także kara finansową 817 640 zł "za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów". Oczywiście firmie przysługuje jeszcze odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z której to możliwości najpewniej skorzysta.