USA: do więzienia za "warezy"

Dwaj obywatele USA - David Chen Pui oraz David Lee Pruett - zostali skazani przez amerykańskie sądy na kary więzienia za działalność w grupie przestępczej, zajmującej się łamaniem zabezpieczeń oprogramowania oraz dystrybuowaniem w Internecie pirackich materiałów.

27-letni Chen Pui ze stanu Kalifornia spędzi za kratkami 12 miesięcy, zaś 35-letni LeePruett z Waszyngtonu - 18 miesięcy. Obaj skazani byli członkami tzw. grupy warezowej o nazwie Legenda Never Die (szerzej znanej jako LND).

Chen Pui i Lee Preuett przyznali się do przedstawionych im zarzutów - tzn. do działalności w grupie przestępczej oraz naruszeniu przepisów o prawie autorskim. Oprócz nich w ostatnim czasie skazano dwóch innych członków LND - Franklina Edwarda Little'a oraz Shawna Laemmricha - ci z kolei otrzymali po 8 miesięcy więzienia oraz osiem miesięcy aresztu domowego.

Wszyscy skazani zostali namierzeni i zatrzymani podczas przeprowadzonej kilka miesięcy temu międzynarodowej operacji antypirackiej o kryptonimie Operation FastLink. Podczas tej operacji, koordynowanej przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze, policja z 12 krajów przeprowadziła w sumie ponad 120 przeszukań. Celem akcji było zlikwidowanie kilku najbardziej aktywnych grup warezowych, zajmujących się zdobywaniem i dystrybuowaniem w Internecie pirackich filmów, muzyki i oprogramowania.