USA: piraci formują partię

Grupa amerykańskich internautów, zainspirowana działaniami szwedzkiej Partii Piratów, postanowiła powołać identyczne ugrupowanie w USA. Cele, jakie stawia przed sobą The Pirate Party, to m.in. fundamentalna reforma systemu praw autorskich oraz zlikwidowanie patentów.

Pierwsza byłą Szwecja - na początku tego roku w tym skandynawskim kraju powstała partia polityczna o nazwie Piratpartiet (czyli Partia Piratów). Jej założyciele oświadczyli, iż bezpośrednim powodem jej była chęć zamanifestowania, że mają już dość nazywania ich przestępcami i traktowania na równi z terrorystami. Szerzej o tej inicjatywie pisaliśmy w tekście "Szwedzcy piraci zakładają partię".

Teraz pomysł ten skopiowali Amerykanie, którzy sformowali The Pirate Party. Wśród ich postulatów znalazło się m.in. "fundamentalne zreformowanie przepisów o prawie autorskim, zlikwidowanie patentów oraz zagwarantowanie poszanowania obywatelskiego prawa do prywatności". "Ojcowie-założyciele" Partii Piratów twierdzą też, iż zamierzają walczyć z "kartelami rozrywkowymi" (czyli m.in. organizacjami RIAA i MPAA), których działania ograniczają innowacyjność i naruszają prawa obywateli.

Więcej informacji o amerykańskiej Partii Piratów można znaleźć na jej oficjalnej stronie WWW.