USA przyspiesza

Gospodarka amerykańska w I kw. br. umiarkowanie przyspieszyła, jednocześnie wzrosła inflacja.

Jak podał Departament Handlu, w I kw. br. gospodarka amerykańska rozwijała się w tempie wolniejszym niż spodziewali się analitycy. Od stycznia do marca br. Produkt Krajowy Brutto USA rósł w tempie rocznym 4,2%, analitycy spodziewali się tempa 5-proc.

W IV kw. 2003 roku gospodarka USA rozwijała się w tempie 4,1%, a w III kw. 2003 roku w tempie 8,2%.

W I kw. 2004 zwiększył się wskaźnik presji inflacyjnej, oparty na danych o wydatkach osobistych (PCE) – indeks bazowy, do którego nie są wliczane ceny żywności i energii wyniósł 2% wobec 1,2% w IV kw. 2003 r.

Sygnały o rosnącej presji inflacyjnej mogą skłonić Fed do podniesienia stóp procentowych, bank centralny już przygotowuje rynki finansowe do wzrostu kosztów pieniądza w IV kw. br.


Zobacz również